Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 10.02.1993 Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici, održanoj 29. siječnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama, te način i rokove isplate navedenih iznosa.

II.

Naknada iz prethodne stavke pripeda zdravstvenim djelatnicima, koji sukladno odredbi članka 171. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92 - u daljnjem tekstu: Zakon) provode pripravnički staž u zdravstvenim ustanovama prema Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika ("Narodne novine" broj 6/91), i Pravilnika o kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih radnika ("Narodne novine" broj 12/91), te zdravstvenim djelatnicima koji su sukladno odredbi članka 174. Zakona nalaze na specijalizaciji u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju za to propisane uvjete.

III.

Iznosi sredstava koje Republički fond osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika iz točke II. ove odluke utvrđuje se u mjesečnim neto iznosima:

l. a) za pripravnike VSS u iznosu od: 59.121 HRD za prosinac 1992. godine

72.848 HRD ra siječanj 1993. godine

b) za pripravnike VŠS u iznosu od : 45.32B HRD za prosinac 1992. godine

55.897 HRD za siječanj 1993. godine

c) za pripravnike SSS u iznosu od: 33.502 HRD za prosinac 1992. godine

41.167 HRD za siječanj 1993 godine

2. za specijalizante u iznosu od: 84.458 HRD za prosinac 1992. godine

103.782 HRD za siječanj 1993. godine

Na iznose utvrđene u prethodnoj stavci dodaju se pripadajući porezi i doprinosi.

Iznose sredstava iz stavke 1. i 2. ove točke Republički fond će isplatiti u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva zdravstvene ustanove za isplatu utvrđenih iznosa uz koji mora biti priložen popis uposlenih zdravstvenih djelatnika, koji ispunjavaju uvjete utvrđene u točki II. ove odluke s naznakom datuma zasnivanja radnog odnosa, odnosno početka specijalizacije.

Zdravstvena ustanova isplaćuje plaće svojim zdravstvenim djelatnicima pripravnicima i specijalizantima sukladno odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine" broj 25/92 - pročišćeni tekst), općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine" broj 66/92), te svojih općih akata.

IV.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrdivanju plaća zravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata ("Narodne novine" broj 70/91. 64/92 i 82/92).

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1992. godine.

Klasa: 025-04/93-01/13

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.