Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju i rekonstrukciju priključnoga puta broj 7 u naselju Kraljevečki Novaki - Sesvete, uz auto-cestu Istok- Popovec, u k.o. Sesvetski Kraljevec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/86, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu i rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste", Zagreb, Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju i rekonstrukciju priključnoga puta broj 7 u naselju Kraljevečki Novaki - Sesvete, uz auto-cestu Istok- Popovec, u k.o. Sesvetski Kraljevec

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa lzgradnja i rekonstrukcija priključnoga puta broj 7 u naselju Kraljevečki Novaki - Sesvete, uz auto-cestu Istok - Popovec, u k.o. Sesvetski Kraljevec, Grad Zagreb, Sesvete.

II:

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadžanih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora Gradskoga sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, Grada Zagreba, Sesvete, klasa: 350-05/92-01/685, urbroj: 251-05-17-91-2, od 7. travnja 1992. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-0/93-01/01

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.