Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninama, u k.o. Rab - Mundanije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspoIaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91) a povodom prIjedloga općine Rab, Općinskoga sekretarijata za upravne poslove, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninama, u k.o. Rab - Mundanije

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja sljedeći dijelovi sadašnjih katastarskih čestica u k.o. Rab - Mundanije:

- dio k. ć. br. 255/5 površine 90 m2 upisane u z. k. ul. br.1054,

- dio k. ć. br. 255/8 površine 123 m2 upisane u z. k. ul. br.1053,

- dio k. ć. br. 256/3 površine 41 m2 upisane u z. k. ul. br.1348,

- dio k. ć. br. 254/4 površine 349 m2 upisane u z. k. ul. br.1267,

- dio k. ć. br. 253/22 površine 116 m2 upisane u z. k. ul. br.1605,

- dio k. ć. br. 251/3 površine 37 m2 upisane u z. k. ul. br.1391,

- dio k. ć. br. 266/4 površine 84 m2 upisane u z. k. ul. br. 1559,

- dio k. ć. br. 266/2 površine 108 m2 upisane u z. k. ul. br.1373,

- dio k. ć. br. 266/3 površine 189 m2 upisane u z. k. ul. br. 1373,

- dio k. ć. br. 270/1 površine 69 m2 upisane u z. k. ul. br. 202,

- dio k. ć. br. 251/2 površine 36 m2 upisane u z. k. ul. br. 1849,

- dio k. ć. br. 251/6 površine 29 m2 upisane u z. k. ul. br. 1573,

- dio k. ć. br. 251/4 površine 28 m2 upisane u z k. nl. br. 1816,

- dio k. č. br. 251/1 površine 31 m2 upisane u z. k. ul. br. 373,

podruštvovljene temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od zabrane radi formiranja novih građevinskih parcela, k. č. br. 229/8 i k. č. br. 2265/6 k.o. Rab - Mundanije, za izgradnju cesta u naselju Palit na otoku Rabu.

III.

Građevinske parcele iz točke II. ove Odluke oformljene su parcelacijskim elaboratom kojega je izradio Geodetski zavod, Rijeka, od 14. ožujka 1990. godine, a na temelju i u skladu s uvjetima uređenja prostora koje je utvrdio Sekretarijat za upravne poslove, Odsjek za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove općine Rab, klasa: 350-05/89-02/38, od 27. prosinca 1989. godine.

IV.

Utvrđuje se da je općina Rab osigurala na posebnom računu broj 33830-637-2001188, kod SDK Rijeka, Ekspozitura Rab, sredstva za isplatu naknade po tržišnim cijenama, za nekretnine iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-251

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.