Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Šibenik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava rspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Fonda za financiranje stambenih i komunalnih djelatnosti, prometa i vodoprivrede općine Šibenik, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Šibenik

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korIštenja nekretnine u k.o. Šibenik i to dijeIovi sadašnjih parcela, prema parcelacijskom elaboratu Općinske uprave za katastar i geodetske poslove Šibenik, klasa: 936-02/89-01/686, urbroj: 2182-10-89-2, od 18. prosinca 1989. godine, u površini od ukupno 1888 m2, a koje su nekretnine postale društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji nafjmnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi rekonstrukcije ulice Stipe Ninića u Crnici, k.o. Šibenik, a sukladno s uvjerenjem o uvjetima uređenja prostora ranijega Zavoda za prostorno uređenje i pripremu građevinskog zemljišta općine Šibenik, klasa: 350-05/89-88-575, od 30. svibnja 1989. godine.

III.

Utvrđuje se da predlagatelj ima osigurana sredstva iz mjesnoga samodoprinosa, za isplatu naknade po tržišnim cijenama, za nekretnine iz točke I. ove Odluke, te je izdao uvjerenje broj: 3039/1-91-JJ, od 18. prosinca 1991. godine, o uplaćenim sredstvima.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" .

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030109-93-252

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.