Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Plase
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Fonda u komunalno-stambenoj djelatnosti općine Rijeka, Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Plase

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k.o. Plase i to:

- dio k.č. br.1725/11 u površini od 7 m2 i dio k.č. br. 1725/12 u površini od 418 m2, upisane u zk.ul. 2158, ranije vlasništvo sadašnjega korisnika Santa Valencicha u 1/3 dijela, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58), te korisnika Općine Rijeka u 2/3 dijela, prenijeto u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46 i 35/48),

- dio k.ć. br. 1725/e u- površini od 54 m2, upisane u zk.ul. 2294, ranije vlasništvo sadašnjega korisnika Marije Valenčić, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskoga zemljišta,

- dio k.č. br.1723/1 u površini od 103 m2 i dio k.č. br. 1723/6 u površini od 150 m2, upisane u zk.ul.151, ranije vlasništvo sadašnjega korisnika Lonis Crestane, New Mexico, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta,

- k.č. br. 1728/1 u površini od 2 m2 i k.č. br. 1728/3 u površini od 74 m2, upisane u zk.ul.931, na kojima pravo korištenja ima Općina Rijeka, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta,

-k.č. br:1726/4 u površini od 41 m2, na kojima pravo korištenja ima Općina Rijeka, upisane u zk.ul. 2153, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća, radi formiranja nove građevinske parcele k.č. br. 1725/13, u svrhu rekonstrukcije prometnice;

- dio k.č. br. 1146/11 u površinl od 64 m2 i dio k.č. br. 1146/12 u površini od 140 m2, upisane u zk.ul. 2432, ranije vlasništvo sadašnjih korisnika Marije Tijan rod. Abramović u 1/2 dijela i Tulia Tijana u 1/2 dijela, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta,

- dio k.č. br. 1717/11 u površini od 75 m2, dio k.č. br. 1717/1 u površini od 775 m2, dio k.č. br.1717/14 u površini od 2 m2 i dio k.č. br.1717/10 u površini od 578 m2, upisane u zk.ul. 229, ranije vlasništvo sadašnjih korisnika Alessia Varodya u 1/4 dijela, Giuseppea Varodia u 1/4 dijela, Marie Varody u 1/4 dijela i Francesce Varody u 1/4 dijela, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, radi formiranja nove građevinske parcele-k.č. br. 1146/13 u svrhu izgradnje okretišta.

II.

Parcele iz točke I. ove Odluke formirat će se prema prijavnom listu kojega je izradio GEOPROJEKT, Buzet, poslovnica Opatija, ovjerila Uprava za katastar Općine Rijeka, broj: II-9/90/88, od 1. rujna 1989. godine, a na temelju i u skladu s Uvjetima uređenja prostora Općinskoga komiteta za urbanizam, izgradnju, katastar i komunalno stambene poslove, Odjel za urbanizam i izgradnju Općine Rijeka, od 30. listopada 1987. godine, broj: 03/1-11629/87/BJ/PA.

III.

Utvrđuje se da je Fond u komunalno-stambenoj djelatnosti općine Rijeka, kao zainteresirana strana, pružio osiguranje za punu isplatu naknade prema tržišnim cijenama za nekretnine iz točke I. Odluke, a u koju svrhu je izdao akceptni nalog broj C 3613825 od 20. prosinca 1992. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-259

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić. v. r