Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja, u k.o. Split, na Mejašima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Javnoga pravobraniteljstva općine Split, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993_ donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja, u k.o. Split, na Mejašima

I.

Navedene nekretnine u k.o. Split izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja i dopušta se njihovo uzimanje iz posjeda:

č.z. 3564/3, površine 33 m2, upisane u z.u. 11037 kao društveno vlasništvo, korisništvo Ivana Tokića i Josipa Tokiča na jednake dijelove;

- č.z. brojevi 3985/4, 3985/5, 3985/6, 3985/7, 3985/9 i 3985/11, ukupne površine 764 m2, upisane u z.u. 14577 kao društveno vlasništvo, korisništvo Milene Torlak, rođ. Kovačić, žene Ivana, u cijelosti;

- č.z. 3985/3, površine 594 m2, upisane u z.u.14576 kao društveno vlasništvo, korisništvo Nives Paič, rod. Kovačić, žene Milivoja;

- č.z. brojevi 3991/10, 3991/18, 3991/1, 3991/12 i 3991/22, ukupne površine 793 m2, upisane u z.u. 7291 kao društveno vlasništvo, korisništvo Nikše Alfirevića, pok. Nikole, za 2/3 i Vesne Jelaska, žene Tonča, za 1/3 dijela; nacionaliziranih temeljem Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Narodne novine",broj 30/68).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava radi formiranja novih građevinskih parcela, prema uvjerenju o uvjetima uređenja prostora općine Split, klasa 350-05/91-01/02, od 21. veljače 1991. godine, radi izgradnje Katoličke crkve i izgradnje pristupnoga puta s parkiralištem.

III.

Utvrđuje se da je Splitska banka d.d. izdala potvrdu o osiguranim financijskim sredstvima za nekretnine iz točke I. ove Odluke, u iznosu od 40.570.098 HRD, radi isplate naknade po tržišnim cijenama, prema obračunu od 29. rujna 1992. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-265

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.