Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Grad Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Grada Zagreba, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Grad Zagreb

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja sljedeća nekretnina: - 14 m2 od zkč. br. 342 k.o. Trnje - izgrađeno zemljište i dvorište u Strojarskoj ulici - površine 7681 m2, upisana u zk. ul. br. 2843 kao društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58) i zk., korisništvo Đorđa Šefera iz Novoga Sada u 55/100 dijela, dr. Eugena Šefera iz Beograda u 15/100 dijeIa, Ernesta Šefera iz Novoga Sada (sada u Izraelu) u 15/100 dijela i Stevana Šefera iz Stare Kanjiže (sada u Argentini) u 15/100 dijela.

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se radi formiranja nove kč.br. 335/19 k.o. Trnje, površine 2850 m2, za izgradnju stambenog objekta KS-1 u Aveniji Vukovar.

III.

Parcela iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu R.N. br.1183/91 Zavoda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, izrađenom sukladno s uvjetima uređenja prostora koje je utvrdilo i dopunilo Izvršno vijeće Skupštine Grada Zagreba, klasa 350-05/91-01-60, od 5. srpnja 1991. godine.

IV.

Utvrđuje se da je predlagatelj položio na poseban račun kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, na broj 30101-697-75709, iznos od 30.892,40 HRD, na ime osiguranja isplate naknade po tržišnim cijenama, za nekretninu iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" .

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-93-269

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.