Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila invalida
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA,PROMETA I VEZA

Temeljem članka 15. te članka 316. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92) ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s Ministrom unutarnjih poslova. donosi

PRAVILNIK

o posebnom znaku za označavanje vozila invalida

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije i mjesto postavljanja znaka za označavanje vozila invalida (u daljnjem tekstu: znak).

Članak 2.

Znak ima oblik kvadrata u koji je upisan krug s ucrtanim simbolom koji predstavlja profil vozača u sjedećem položaju u pokretnoj stolici za invalidnu osobu. Osnovna boja znaka je bijela, a upisanog kruga plave, s ucrtanim simbolom bijele boje. Dimenzije znaka su 110 x 110 mm, a veličina simbola znaka je u odgovarajućem omjeru s veličinom znaka i treba biti u skladu s važećim standardima za takvu vrstu znakova. Znak je prikazan na crtežu 1. (u prilogu) koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Znak se izrađuje od odgovarajućeg ljepljivog materijala u obliku naljepnice, prevučene i reflektirajućom tvari odgovarajućih boja. Znak se ne može javno prodavati.

Članak 4.

Znak se lijepi na uočljivo mjesto "u gornji desni kut prednjeg vjetrobranskog stakla i gornji lijevi kut stražnjeg vjetrobranskog stakla i to na unutarnju stranu stakla."

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila kojima upravlja-osoba kojoj su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/07

Urbroj : 530-01-93-1

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dlpl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.