Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

198 Na osnovi članka 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) i članka 6. točka 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. siječnja 1993, donosi

ODLUKU

o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1993.

1. Zbog osjetnog povećanja cijena osnovnih proizvoda osobne potrošnje tijekom godine 1992. svote doplatka za djecu utvrđene Odlukom o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 48/92 - u daljnjem tekstu: Odluka iz 1992.), povećavaju se od 1. siječnja 1993. za 307,8%.

2. Svote doplatka za djecu iz točke 2. Odluke iz 1992. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 15.863.-HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 2.283 - HRD po članu kućanstva mjesečno;

b) 9.644. HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 2283: - HRD do 2.893: - HRD po članu kućanstva mjesečno;

c) 8.609. - HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 2.893. - HRD do 3.612. - HRD po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona o doplatku za djecu - u daljnjem tekstu: Zakon). usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 8.609. - HRD po djetetu.

3. Svote doplatka za djecu iz točke 3. Odluke iz 1992. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 23.139.-HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 2.970. - HRD po članu kućanstva mjesečno;

b) 13.490.-HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 2.970.- HRD do 3.722.- HRD po članu kućanstva mjesečno;

c) 11.863. - HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 3.722. - HRD do 4.691. - HRD po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 11.863. - HRD po djetetu.

4. Iznimno usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja u skladu sa Zakonom.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a prinijenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/620.

Urbroj : 341-99-01/93-8

Zagreb, 25. siječnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.