Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. siječnja 1993., donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1992.

1. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1991. i koje su povećane za 5,50% od 1. siječnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), za 14,58% od 1. veljače 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88% od 1. ožujka 1982. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), za 11,4% od 1. travnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), za 16% od 1. svibnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), za 18,3% od 1. lipnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), za 16,5% od 1. srpnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), za 10,92% od 1. kolovoza 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), za 39,19% od 1. rujna 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88A/92), za 21,1% od 1. listopada 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", br. 90/92) povećavaju se od 1. studenoga 1992. za 11%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1992. ili poslije toga dana, koje su povećane za 17,51% od 1. siječnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), za 14,58% od 1. veljače 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88% od 1. ožujka 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine, broj 33/92), za 11,4% od 1. travnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), za 16% od 1. svibnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92) za 18,3% od 1. lipnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), za 16,5% od 1. srpnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), za 10,92% od 1. kolovoza 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), za 39,19% od 1. rujna 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1992. ("Narodne novine". broj 88A/92), za 21,1% od 1. listopada 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", br. 90/92) povećavaju se od 1. studenoga 1992. za 11%.

3. Mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. studenoga 1992. do 31. prosinca 1992., i koje nisu povećane za 17,51%, 14,58%, 8,88%, 11,4%, 16%, 18,3%, 16,5%, 10,92%. 39,19% i 21,1% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 441,839%.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. i 2. ove odluke, uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. studenoga 1992, a kao osnovice za povećanje mirovine prema točki 3. uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

5. Usklađivanje mirovina, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1992.

Klasa: 142-13/93-01/622

Urbroj : 342-99-01/93-1

Zagreb, 25. siječnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.