Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 05.02.1993 Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. studenoga 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

201 Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. siječnja 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. studenoga 1992.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje su ostvarene do 31. prosinca 1991, a koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 5,50% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), od 1. svibnja 1992. na 16% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1982. za 18,3 prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92) od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88A/92) od 1. listopada 1992. za 21,1% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", broj 90/92) povećavaju se od 1. studenoga 1992. za 11%.

2. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske koje su ostvarene 1. siječnja 1992. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine". broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. travnja 1992. ("Narodne novine" broj 48/92) od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. lipnja 1992. ("Narodnenovine", br. 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prehvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88A/92), od 1. listopada 1992. za 21.1% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dohvalifikaciju od 1. listopada 1992. ("Narodne novine", broj 90/92) povećavaju se od 1. studenoga 1992. za 11%.

3. Naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske koje su ostvarene od 1. studenoga 1992. do 31. prosinca 1992. i koje nisu povećane za 17,51%, 14,58%, 8,88%. 11,4%, 16%, 18,3%, 16,5% 10,92%, 39,19% i 21,1% povećavaju se, od dana ostvarivanja prava, za 441,839%.

4. Kao osnovica za povećanje naknada prema toč. 1. i 2. ove Odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. studenoga 1992. a kao osnovica za povećanje naknada prema točki 3. služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala. odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na naknadu.

5. Povećanje naknade iz toč.1, 2. i 3. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1992.

Klasa: 142-13/93-01/622

Urbroj : 342-99-01/93-3

Zagreb, 25. siječnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja

samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.