Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Odluka o raspoređivanju sredstava bivše Poštanske štedionice Beograd
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 7. stavka 2. Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/92), Vlada Republike Hrvatske, je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava bivše Poštanske štedionice Beograd

I.

Sredstva bivše Poštanske štedionice Beograd raspoređuju se:

1. Komisiji Vlade Republike Hrvatske za stambena pitanja na raspolaganje stan u Zagrebu, u naselju Martinovka, Zelinska 5/VIII kat, ukupne površine 85.50 m2 u objektu "D" k.č. 576, 577, 514/2, 5505/1, 4, 5 i 530/3 k.o. Trnje.

2. Javnom poduzeću HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije prenosi se:

a) na raspolaganje poslovni prostor u Zagrebu, Radićeva ulica broj 12/II kat,u poslovnom stambenom bloku Tkalčićeva - Radićeva - Krvavi most, površine 181,82 m2, k.č 1851 k.o. Centar, s postojećim pokretninama;

b) na gospodarenje tijekom 1993. godine odmarališta:

- u Makarskoj, Put oslobođenja 75, u ukupnoj površini od 1004 m2, odnosno 647 m2

- zgrada, k.č. 2725 k.o. Makarska i 357 m2 voćnjak, k.č. 1666/4 i 1666/5 k.o. Makarska-Makar s postojećim pokretninama;

- u Vrboskoj u ukupnoj površini od 1.366 m2, odnosno 280 m2, sedam zgrada tipa "bungalov" i 1086 m2 zemljišta, k.č. 809/15, 809/104, 809/108, 809/112, 809/116, 809/106, 809/107 k.o. Vrboska, s postojećim pokretninama.

II.

Ova Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa:344-02/92-02/16

Urbroj : 5030116-93-2

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.