Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" broj 90/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

I.

Politička stranka čija kandidatska lista na izborima za Županijsku skupštinu dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 150.000 HRD. Kandidati za članove Županijske skupštine koji se biraju pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, a koji na izborima dobiju najmanje 10% glasova, imaju pravo na naknknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 50.000 HRD.

II.

Politička stranka čija kandidatska lista na izborima za gradsko vijeće dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 100.ooo HRD. Kandidati za članove gradskoga vijeća koji se biraju pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, a koji na izborima dobiju najmanje 10% glasova, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 30.000 HRD.

III.

Politička stranka čija kandidatska lista na izborima za općinsko vijeće dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 50.000 HRD. Kandidati za članove općinskog vijeća koji se biraju pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, a koji na izborima dobiju najmanje 10% glasova, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 20.000 HRD.

IV.

Politička stranka čija kandidatska lista na izborima za kotarsku skupštinu dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 100.000 HRD. Kandidati za članove kotarske skupštine koji se biraju pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, a koji na izborima dobiju najmanje 10% glasova, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 30.000 HRD.

V.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz točaka I., II., III. i IV. ove Odluke ostvaruju političke stranke, odnosno kandidati, nakon što mjerodavno izborna komisija jedinice lokalne samouprave objavi rezultate izbora.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/93-01/02

Urbroj : 5040113-93-3

Zagreb,15. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.