Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Pravilnik o odori osoba koje obavljaju kontrolu parkiranja na mjestima gdje je to vremenski ograničeno
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju članka 316. stavak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92, 5/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85 41/90, 47/90, 53A/91), ministar graditeljstva i zaštite okoliša, donosi:

PRAVILNIK

o odori osoba koje obavljaju kontrolu parkiranja na mjestima gdje je to vremenski ograničeno

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, oblik i kroj za izradu odore, dopunskih dijelova odore, opreme i odjeće, vrijeme nošenja odore, te oznake djelatnika koji obavljaju poslove na parktralištima i to:

1. Naplata i kontrola parkiranja na javnim i posebnim parkiralištima,

2. Prijenos i premještanje vozila (pauk služba),

3. Naplata i kontrola parkiranja u javnoj garaži.

II. ODORA, OPREMA I OZNAKA DJELATNIKA

Članak 2.

Kada djelatnik obavlja poslove i zadatke iz članka 1 ovog Pravilnika, odjeven je u ljetnu ili zimsku odoru.

Zimska odora za djelatnike iz članka 1. točka 1. ovoj Pravilnika sastoji se od:

- berete,

- jakne sa tankom podstavom,

- jakne sa debelom podstavom,

- hlaća,

- košulje.

Zimska odora za djelatnika iz članka 1. točka 2. ovog Pravilnika sastoji se od:

- berete,

- bluzon jakne sa debelom podstavom,

- kombinezona podstavljenog,

- košulje.

Zimska odora za djelatnike iz članka 1. točka 3. ovog Pravilnika sastoji se od:

- berete,

- jakne sa tankom podstavom,

- hlača,

- košulje.

Članak 3.

Zimska i ljetna odora su kombinacija crveno-sive boje, izrađena od posebne vrste trapera koja je nakon šivanja obrađena u STONE WASH tehnici, prema uputama proizvođača materijala.

Drukeri na odori su brunirani.

Svi dijelovi odore na prednjoj strani imaju znak izvezen na crvenoj podlozi, dimenzije 12 x 12 cm.

Znak se sastoji od slova P fluorescentno žute boje i naziva mjesta gdje se služba obavlja plave boje (u daljnjem tekstu: znak"A"). Znak na leđima odore (u daljnjem tekstu: znak "B") isti je kao i znak "A" samo je dimenzije 23 x 23 cm.

Svi štepovi na odori su oker žute boje.

Članak 4.

Pored odore navedene u članku 1. ovog Pravilnika, svi djelatnici iz toga članka opremljeni su sa prozirnim kišni ogrtačem sa kapuljačom.

III. OBLIK I KROJ ODORE, OPREME I ODJEĆE DJELATNIKA

Članak 5.

Oblik i kroj dijelova zimske odore:

1. Bereta je tamno sive boje od velura, obrubljena crnim skajem sa metalnim znakom sa lijeve strane. Metalni znak ima slovo "P" fluorescentno žute boje i naziv mjesta gdje se služba obavlja plave boje.

2. Jakna sa tankom podstavom je ravnog kroja, dužine do bedara. Ovratnik je klasičnog kroja sive boje sa ukrasnim štepom: Preklop na gornjoj lijevoj strani je sive boje našiven na prednjici sa ukrasnim štepom i našivenim znakom "A". Desni gornji džep je crvene boje sa sivim preklopom. Sa lijeve i desne prednje strane u donjem dijelu jakne su dva džepa crvene boje sa sivim preklopima.

Rukavi su crvene boje sa sivim mandžetama. Na gornjem dijelu lijevog rukava je našiven sivi džep. Na leđima je znak "B". Donji dio jakne sa leđne strane završava sa dva ukrasna crvena našivka. Leđa jakne su iz tri dijela sa znakom "B" na sredini leđa i sa dva ukrasna šlica. Drukeri se nalaze: na lijevom prednjem preklopu - jedan komad, na svakom džepnom preklopu po jedan komad, po dva komada na ukrasnim šlicevima na leđima, i po jedan komad na svakoj manžeti rukava. Jakna se zatvara sa četiri drukera. Jakna ima i jedan unutarnji usječeni džep sa lijeve strane. Jakna je podstavljena sa šarenom podstavom. Prednji unutarnji rubovi (bezec) su sive boje.

3. Jakna sa debelom podstavom (PARKA) je ravnog kroja, dužine do sredine bedara. Ovratnik je stojeći, sive boje, sa patent zatvaračem u kojem je smještena kapuljača od nepromočivog materijala. Lijevu i desnu stranu ovratnika spaja poleta sive boje sa jednim drukerom. Satl je na prednjoj i leđnoj strani iz dva dijela, sive je boje i produžava se na cijelu dužinu rukava. Rukavi imaju pri dnu poletu sive boje pričvršćenu drukerom. Na lijevoj gornjoj strani jakne je ušiven patent zatvarač na džepu ispod kojeg je našiven znak "A". Na prednjoj donjoj strani su našivena dva džepa sive boje sa sivim preklopom pričvršćen na sredini drukerom. Jakna se zatvara patent zatvaračem, koji je prekriven sa našivenom lajsnom na kojoj se nalazi 6 drukera. Na leđima je znak "B". Leđa su iz dva dijela. Po sredini jakne u visini struka je tunel kroz koji je provučena vrpca za stezanje. Podstava je mješavina pamuka i sintetike vatirana 150 gr. vatom, štepana u obliku romba, šarene boje. Na lijevoj unutarnjoj strani nalazi se džep.

4. Hlače su klasičnog kroja, crvene boje sa dva džepa sa prednje strane poluokruglo urezana sa malim našivenim džepom sa desne strane. Hlače imaju jednu šuplju faldu sa svake strane. Zatvaraju se patent zatvaračem i dugmetom na pojasnici. Hlače imaju sivo pojačanje na koljenima, a završavaju se mandžetom širine dva cm. Na stražnjoj strani su dva našivena crvena džepa sa preklopom i drukerom na sredini svakog preklopa.

5. Bluzon jakna je dužine do kukova. Ovratnik je stojeći sive boje, koji spaja patent zatvarač po cijeloj dužini. Satl naprijed i na leđima je sive boje. Rukavi su sive boje sa crvenim umecima od manžetne do lakta na kojima je znak "A". Jakna sa prednje gornje strane ispod satla ima dva urezana džepa sa preklopima sive boje na kojima je jedan druker na sredini. Na prednjoj donjoj strani jakne su dva crvena našivena umetka u kojima su koso urezani džepovi sa sivim lajsnama koje se zatvaraju sa drukerom. Na lijevoj strani našivka se uz džep nalazi jedan sivi našivak sa dva tunela za olovke. Jakna završava sa pojasnicom koja se zatvara jednim drukerom. Leđa jakne su iz tri dijela, sa dvije falde sa lijeve i desne strane, a na sredini leđa je našiven znak "B". Podstava je mješavina pamuka i sintetike, vatirana 150 gr. vatom, štepana u obliku romba, šarene boje.

6. Kombinezon je klasičnog ovratnika sive boje. Satl na prednjoj i leđnoj strani je sive boje. Rukavi završavaju sivim mandžetnama koji se zatvaraju jednim drukerom. Ispod pazuha je sivi klinasti umetak sa dvije metalne ozračnice. Na gornjoj prednjoj strani su dva našivena džepa koji se zatvaraju patent zatvaračem. Na lijevoj strani je našiven znak "A". Sa desne strane na džepu je našiven sivi manji džep sa dva tunela za olovke i sa sivim preklopima. Kombinezon ima sivo pojačanje na koljenima,i između nogu. Kombinezon se zatvara po cijeloj dužini sa patent zatvaračem koji je pokriven sa crvenom lajsnom. Kombinezon ima u struku sa prednje strane pojas koji se veže. Sa stražnje strane u struku je tunel kroz koji je provučena guma širine 4 cm. Na hlačama kombinezona su dva džepa poluokrugla. Džepni umetak je sive boje sa našivenim džepom sive boje na desnoj strani. Na bedrima su dva crvena našivena džepa sa šupljom faldom sa preklopima crvene boje i po jednim drukerom na sredini svakog preklopa. Nogavice kombinezona sa vanjske strane imaju patent zatvarač dužine 18 cm. Na leđima kombinezona je znak "B": Hlače kombinezona na stražnjoj strani imaju dva našivena džepa sa preklopima na sredini na kojima je po jedan druker.

7. Košulja je klasičnog kroja, karirana, mekanog ovratnika, sa dva džepa sa preklopima.

Članak 6.

Ljetna odora za djelatnika iz članka 1. točka 1. ovog Pravilnika sastoji se od:

- hlača.

- košulja kratkih rukava,

- bluzon jakna nepodstavljena.

Ljetna odora za djelatnike iz članka 1. točka 2. ovog Pravilnika sastoji se od:

- hlača sa tregerima,

- košulja kratkih rukava,

- bluzon jakna nepodstavljena.

Ljetna odora za djelatnike iz članka 1. točka 3. ovog Pravilnika sastoji se od:

- hlača,

- košulja kratkih rukava.

Članak 7.

Oblik i kroj dijelova ljetne odore:

1. Hlače su iste kao one opisane u članku 5. točka 4. osim što su nepodstavljene.

2. Košulja je klasičnog kroja, pamučna, kratkih rukava sa blagim dezenom, sa dva džepa. Na lijevom džepu je znak "A", a na leđima znak "B".

3. Hlače sa tregerima su iste kao i kombinezon opisan u članku 5. točka 6. osim što sa obje strane imaju proreze koji se zatvaraju sa četiri drukera. Na prednjem gornjem dijelu treger hlača našiven je sivi džep na kojem je našiven znak "B". Tregeri se naprijed kopčaju sa dvije metalne kopče.

4. Bluzon jakna nepodstavljena identična je jakni opisanoj u članku 5. točka 5. osim što nema podstavu.

Članak 8.

Sastavni dio ovog Pravilnika su tehničke skice odore opisane u članku 5. i članku 7. ovog Pravilnika: Članak 9. Kišni prozirni ogrtač sa kapuljačom uobičajenog je oblika i kroja, a izrađen je od tankog najlon materijala.

IV. VRIJEME NOŠENJA ODORE I EVIDENCIJA

Članak 10.

Vrijeme nošenja zimske i ljetne odore propisuje poduzeće koje obavlja kontrolu parkiranja svojim općim aktima. Odora se smije nositl samo za vrijeme obavljanja poslova i zadataka poduzeća.

Članak 11.

Poduzeće koje obavlja kontrolu parkiranja brine se o snabdijevanju djelatnika potrebitom odorom, opremom i odjećom. ·

Članak 12.

Poduzeće koje obavlja kontrolu parkiranja vodi evidenciju o količinama; vrstama, roku trajanja svih dijelova odore, opreme i odjeće što propisuje svojim općim aktima.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 363-01/93-03/-1

Urbroj: 531-06/2-93-1

Zagreb, 20. siječnja 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zdenko Karakaš, dipl. ing. građ., v.r.