Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Ispravak Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom, utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini, objavljenoj u "Narodnim novinama," broj 87 od 18. prosinca 1992. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

U točki III. podtočka 8. redak prvi, umjesto riječi "i" treba stajati riječ "u".

Klasa: 412-01 /92-01/12

Urbroj : 5030116-93-3

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Tajnik

Jurica Malčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.