Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Uredba o Uredu za granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici, održanoj 23. siječnja 1993. godine, donijela

UREDBU

o Uredu za granice

Članak 1.

Ured Vlade Republike Hrvatske za granice (u daljnjem tekstu: Ured za granice) osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova, a za potrebe Državne komisije za granice.

Članak 2.

Predsjednik Državne komisije za granice po položaju je predstojnik Ureda za granice i ima, u odnosu na Ured za granice, prava i dužnosti dužnosnika organa državne uprave.

Članak 3.

Djelokrug i način rada te druga pitanja značajna za rad Ureda za granice uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za granice, kojega donosi predsjednik Državne komisije za granice vršeći dužnost predstojnika Ureda za granice, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sredstva za rad Ureda za granice i rad Državne komisije za granice osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 212-02/93-01/01

Urbroj : 5030102-93-1

Zagreb, 26. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.