Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Odluka o izmjenama Odluke o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici 1. veljače 1993. godine, donio je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine

I.

U Odluci o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", br. 91/92.) u točki I. brojka "101.108,688.000.-" zamjenjuje se brojkom"96. 108,688.00.-".

U Odluci o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine ("Narodne novine", br. 91/92.) točka II. mijenja se i glasi:

II.

Opća kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća visinu opće kvote i visinu namjenskih kvota koje su bile utvrđene za IV. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 106.108,688.000.- hrvatskih dinara.

Opća kvota iz stavka 1. ove točke Odluke, smanjit će se do 31. ožujka 1993. godine za sve banke u iznosu od 10.000,000.000.- hrvatskih dinara i to u tri mjesečna iznosa, tako da knjigovodstveno stanje opće kvote iznosi kako slijedi:

- na dan 31. siječnja 1993. - 104.458,688.000. - hrvatskih dinara:

- na dan 28. veljače 1893. - 100.308,688.000. - hrvatskih dinara; i

- na dan 31. ožujka 1993. - 96.108.688.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove odluke."

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 100/93.

Zagreb, 1. veljače 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

NARODNA BANKA HRVATSKE
ZAGREB

        OPĆE KVOTE PO BANKAMA ZA I. TROMJESEČJE 1993. GODINE
                                    - u tisućama hrvatskih dinara
__________________________________________________________________________________
        BANKA                       OPĆA KVOTA
__________________________________________________________________________________
                            31. 01. 93.   28. 02. 93.   31. 03. 93.
1. Bjelovarska banka d.d. Bjelovar           1.628.431    1.565.291    1.501.390
2. Međimurska banka d. d. Čakovec            1.294.964    1.233.870    1.172.040
3. Dubrovačka banka, d.d. Dubrovnik       2.259.221    2.167.069    2.073.806
4. Karlovačka banka d.d. Karlovac            1.776.731    1.721.447    1.665.497
5. Podravska banka, d.d. Koprivnica           1.227.760    1.176.521    1.124.664
6. Slavonska banka d.d. Osijek         11.262.266   10.921.121   10.575.865
7. Istarska banka d.d. Pula               2.285.950    2.177.952    2.068.652
8. Riječka banka d.d. Rijeka              6.018.431    5.730.431    5.438.960
9. Samoborska banka d.d. Samobor            125.351 119.146 112.866
10. Sisačka banka d.d. Sisak              1.091.082    1.046.941    1.002.269
11. Požeška banka d.d. Požega          961.462    870.885 824.759
12. Splitska banka d.d. Split              6.416.439    6.124.795    5.829.638
13. Jadranska banka d.d. Šibenik            796.705 764.123 731.148
14. Varaždinska banka d.d. Varaždin           1.535.319    1.460.408    1.384.595
15. Vinkovačka banka d.d. Vinkovci           2.421.538    2.366.878    2.311.560
16. Vukovarska banka d.d. Vukovar            470.387 457.098 443.649
17. Istarska kreditna banka, d.d. Umag     538.519 563.216 542.669
18. Dalmatinska banka d.d. Zadar            1.985.979    1.914.791    1.842.745
19. Zagrebačka banka d.d. Zagreb            28.139.282   26.894.405   25.634.529
20. Privredna banka d.d. Zagreb         23.657.279   22.838.872   22.010.605
21. Komercijalna banka d.d.Zagreb            253.553 241.208 228.714
22. Županjska banka d.d. Županja            4.643.724    4.462.784    4.279.665
23. Ilirija banka d.d. Zagreb              19.185     18.237     17.279
24. Croatia banka d.d. Zagreb              1.576.958    1.498.769    1.419.637
25. Trgovačka banka d.d. Zagreb         72.314     68.795     65.233
26. Čakovečka banka d.d. Čakovec            111.923 107.071 102.161
27. Trgovačko-turistička banka d.d. Split        208.724 198.012 187.172
28. Partner banka d.d. Zagreb              137.03 1    130.388 123.665
29. Promdei banka d.d. Zagreb          155.349 147.822 140.204
30. Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb        111.607 106.194 100.715
31. Pomorska banka d.d. Split          287.082 273.15 1    259.052
32. Adria banka d.d. Rijeka               344.042 327.331 310.418
33. Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb       213.506 203.124 192.617
34. Hypobanka d.o.o. Zagreb               175.034 166.883 158.634
35. Gospodarska kreditna banka d.d. Zagreb       83.343     79.462     75.534
36. Neretvanska gospodarska banka d.d. Ploče  172.217 164.197 156.082
__________________________________________________________________________________
U K U P N O :                  104.458.688   100.308.688   96.108.688
__________________________________________________________________________________