Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", broj 53/91.) i članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91.) u svezi s člankom 67. stavak 1. točka 23. Zakona o narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.) Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 1. veljače 1993. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima

I.

U Odluci o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima ("Narodne novine", broj 61/91, 41/92, 48/92, 60/92 i 73/92) točka 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Kad organizacijska jedinica Službe društvenog knjigovodstva kod koje se vode sredstva banke utvrdi da su stvoreni uvjeti za odobravanje posebnog kredita iz točke 2. ove Odluke, izdat će nalog za prijenos sredstava radi isplate štednih uloga građana u korist računa banke, na teret računa Narodne banke Hrvatske.

Prijenos sredstava se izvršava nakon što banka prethodno pribavi suglasnost Narodne banke Hrvatske."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 101/93.

U Zagrebu, 1. veljače 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.