Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Uputa za provođenje Uredbe o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju članka 7. Uredbe o plaćama (Narodne novine, br. 9/93) Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTU

za provođenje Uredbe o plaćama

1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto plaća za siječanj 1993. godine, te isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora za 1993. godinu. Pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračun neto plaća sastavljaju na Obrascu PNP-1, a obračun regresa za korištenje godišnjeg odmora na obrascu RG koji su sastavni dio ove Upute, i dostavljaju ih u jednom primjerku nadležnoj organizacijskoj jedinici SDK Hrvatske pri isplati neto plaća i regresa za korištenje godišnjeg odmora.

2. Pravne osobe kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala dužne su prilikom isplate neto plaća podnijeti pismenu potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.

3. Na rednom broju 1. iskazuje se prosječna neto plaća za prosinac 1992. godine, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 7. podijeli s podatkom s rednog broja 2. Obrasca PNP-AS temeljem kojeg je za prosinac 1992. godine isplaćena neto plaća.

4. Na rednom broju 2. iskazuje se prosječna neto plaća isplaćena za studeni 1992. godine, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 18. podijeli s podatkom s rednog broja 11. Obrasca PNP temeljem kojeg je za studeni 1992. godine isplaćena neto plaća.

5. Na rednom broju 3. iskazuje se prosječna neto plaća isplaćena za studeni 1992. godine grane kojoj pripada pravna osoba. Podatke o prosječnim neto plaćama po granama za studeni 1992. godine objavit će Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske u Narodnim novinama.

6. Na rednom broju 4. iskazuje se indeks prosječne isplaćene neto plaće pravne osobe za studeni 1992. godine i prosječne isplaćene neto plaće pripadajuće grane za mjesec studeni 1992. godine, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 2. podijeli s podatkom s rednog broja 3. i pomnoži sa 100.

7. Na rednom broju 5. iskazuje se 90% prosječne isplaćene neto plaće svoje grane za studeni 1992. godine. Redne brojeve 2, 3, 4. i 5. popunjavaju samo one pravne osobe koje za siječanj 1993. godine isplaćuju neto plaće temeljem članka 3. stavak 2. Uredbe.

8. Na rednom broju 6. iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuju plaće i naknade plaća, a utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje djelatnici primaju naknade plaća iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.

9. Na rednom broju 7. iskazuje se iznos prosječne moguće neto plaće za mjesec siječanj 1993. godine a utvrđuje se tako da se iznos s rednog broja 1. uveća najviše za 0,85 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u siječnju, a pravne osobe koje plaću isplaćuju temeIjem članka 3. stavak 2. Uredbe prosječnu moguću neto plaću utvrdit će tako da se iznos rednog broja 5. pomnoži s koeficijentom 1,1792 i uveća najviše za o,85 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u siječnju.

10. Na rednom broju 8. iskazuju se sredstva koja se mogu isplatiti za siječanj, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 7. pomnoži s podatkom s rednog broja 6. Obrasca PNP-1.

11. Na rednom broju 9. iskazuje se iznos sredstava isplaćenih kao prvi dio plaće za siječanj.

12. Na rednom broju 11. iskazuje se iznos ukupno isplaćene neto plaće za siječanj. Na ovom rednom broju podatak ne može biti veći od podatka na rednom broju 8. Obrasca PNP-1.

13. Na rednom broju 12. iskazuje se podatak o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u privredi Hrvatske prema po sljednjem objavljenom podatku. Taj podatak utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objavljuje u Narodnim novinama.

14. Na rednom broju 14. iskazuje se iznos moguće najviše pojedinačne neto plaće. Temeljem članka 4. Uredbe najviša mjesečna neto plaća ne može biti veća od 8 prosječnih neto plaća isplaćenih u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.

15. Na rednom broju 15. iskazuje se iznos najviše pojedinačne neto plaće koja je isplaćena a koja ne može biti veća od podatka iskazanog na rednom broju 14. Obrasca PNP-1.

16. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe iskazuju podatke na rednim brojevima 6, 9, 10, 11, 13. i 15. Obrasca PNP-1.

17. Na rednom broju 1. Obrasca RG iskazuje se iznos sredstava isplaćenih za regres za korištenje godišnjeg odmora.

18. Na rednom broju 2. Obrasca RG iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuje regres za korištenje godišnjeg odmora.

19. Na rednom broju 3. Obrasca RG iskazuje se prosječno isplaćeni regres za korištenje godišnjeg odmora po djelatniku. Temeljem članka 5. Uredbe ovaj podatak ne može biti veći od iznosa prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku, iskazanom na rednom broju 4. Obrasca RG.

20. Regres za korištenje godišnjeg odmora isplaćuje se jedanput godišnje prije prvog korištenja godišnjeg odmora i prema članku 5. Uredbe isplaćuju ga sve pravne osobe iz članka 2. i članka 3. Uredbe.

21. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa:120-01/93-01/08

Urbroj : 321-01 /93-2

Zagreb, 29. siječnja 1993.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.