Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Odluka o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 21. točka 1. alineja 5. Statuta Hrvatske gospodarske komore Skupština Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici održanoj 27. siječnja 1993. godine donosi

ODLUKU

o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1993. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se stopa i osnovica za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1993. godinu.

Doprinos plaćaju :

1. poduzeća, banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje i zadruge (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa), i

2. Savez udruženja hrvatskih obrtnika.

Članak 2.

Obveznici doprinosa plaćaju doprinos po stopi od 0,40 posto.

Članak 3.

Obveznici doprinosa za koje je u članku 2. ove odluke utvrđena stopa obračunavaju doprinos primjenom te stope na osnovicu koju čine ostvarene brutto plaće i naknade a mjesečne iznose doprinosa uplaćuju na račun broj: 30102-639-180 - Hrvatska gospodarska komora - kod Službe društvenog knjigovodstva, na dan uplate poreza i doprinosa iz plaća.

Obveznici doprinosa koji nemaju iskazane obračunane i isplaćene plaće, a iskazuju prihod uplaćuju 0,10 posto od ostvarenog prihoda. Uplata se vrši posljednjeg dana mjeseca za tekući mjesec, na račun iz stavka 1. ovog članka:

Članak 4.

Savez udruženja hrvatskih obrtnika plaća doprinos po stopi od 10 posto, a osnovica je prihod koji ostvari od doprinosa svojih članica

Članak 5.

Nadzor nad naplatom doprinosa obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-28/5-1993.

Zagreb, 27. siječnja 1993.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.