Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Ispravak Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti, objavljene u "Narodnim novinama" br. 3 od 8. siječnja 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti

U točki I. stavku 1. pod rednim brojem 7. umjesto riječi: "odbora" treba stajati riječ: "suda" U točki VI. stavku 2. umjesto riječi: "provodi" treba stajati riječ: "predvodi".

Klasa: 120-01 /92-01 /03

Zagreb, 27. siječnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.