Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 29.01.1993 Odluka o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", broj 27/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi

I.

Ovom se Odlukom određuje visina premije za određene proizvode u poljoprivredi iz članka 7. stavka 1. Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi.

II.

Premija za proizvode u biljnoj proizvodnji utvrđuje se po kilogramu proizvoda u visini, i to za:

1. soju 30 HRD

2. suncokret 30 HRD

3. uljanu repicu 28 HRD

4. šećernu repu 3 HRD

5. duhan 100 HRD

6. plodove maslina 40 HRD.

III.

Premija u stočarskoj proizvodnji utvrđuje se u visini:

1. za kravlje, ovčje i kozje mlijeko (u daljnjem tekstu: mlijeko), po obračunskoj litri mlijeka sa 3,2% mliječne masti, za količine proizvedene:

- na brdsko-planinskom području dosadašnjih općina: Benkovac, Biograd na Moru, Brač, Buzet, Cres-Lošinj, Crikvenica, Čabar, Delnice, Donji Lapac, Drniš, Duga Resa, Dubrovnik, Dvor, Glina, Gospić, Gračac, Hvar, Imotski, Jastrebarsko, Kostajnica, Knin, Korčula, Labin, Lastovo, Obrovac, Ogulin, Omiš, Otočac, Ozalj, Pag, Pazin, Petrinja, Samobor, Senj, Sinj, Slunj, Titova Korenica, Vis, Vojnić, Vrbovsko, Vrginmost, Vrgorac te otoci na području općine Zadar 38 HRD

- na ostalom području 28 HRD;

2. za kvalitetni rasplodni podmladak, po grlu odnosno za selekcionirane matice pčela po komadu i to za:

- goveda 45.000 HRD

- svinje 6.900 HRD

- ovce i koze 4.500 HRD

- konje (ždrebad) 90.000 HRD

- selekcionirane matice pčela 300 HRD;

3. za ispitivanje odabranih bikova, po grlu, na vlastiti test (performance test) i to za:

- bikove za umjetno osjemenjivanje 200.000 HRD

- bikove za prirodni pripust 100.000 HRD;

4. za ispitivanje tovnih sposobnosti bikova

(progeni test) po kg 200 HRD;

5. za proizvodnju sjemena (sperme) kvalitetnih bikova po dozi i to za:

- elitne bikove 600 HRD

- dvostruko testirane bikove 350 HRD

- jednostruko testirane bikove 200 HRD

- netestirane bikove 100 HRD;

6. za proizvodnju trogodišnjih kvalitetnih muških rasplodnjaka konja (pastuha), po grlu i to za:

- pastuharne i ergele 200.000 HRD

- zemaljski uzgoj 100.000 HRD;

7. za troškove umjetnog osjemenjivanja stoke, po grlu osjemenjene plotkinje i to za:

- goveda 500 HRD

- svinje 300 HRD

- ovce i koze 300 HRD

- konje 500 HRD.

IV.

Premije za mlijeko isplaćivat će se pravnoj osobi koja provodi:

- program uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu Republike Hrvatske, po obračunskoj litri sa 3,2% mliječne masti, za koje količine su proizvođači ostvarili premije, u visini 950 HRD/1.000 litara:

- program zdravstvene zaštite mlijeka, po obračunskoj litri mlijeka sa 3,2% mliječne masti, otkupljenog od fizičkih osoba za koje im je isplaćena premija u visini 190 HRD/1.000 litara;

- reprodukciju u stočarstvu Republike Hrvatske po obračunskoj litri sa 3,2% mliječne masti, za koje količine su proizvođači ostvarili premiju u visini 950 HRD/1.000 litara.

V.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 49/92), osim za biljnu i stočarsku proizvodnju u 1992. godini po podnesenim zahtjevima za ostvarivanje premije do 31. siječnja 1993.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 420-03/93-01/01

Urbroj: 5030105-93-2

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.