Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 29.01.1993 Naredba o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 190. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima

I.

Pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom najmanje pet centimetara ili kada je na kolniku poledica.

II.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet:

1. vozilima na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu.

2. priključnim vozilima

III.

Kada je kolnik pokriven snijegom najmanje pet centimetara, autobusi, teretni automobili, specijalna i radna vozila, tegIjači i traktori moraju na pogonskim kotačima imati lance za snijeg.

U uvjetima iz stavka 1. ove točke, lance za snijeg na pogonskim kotačima moraju imati osobni i kombinirani automobili koji su opremljeni gumama s ljetnim profilom.

IV.

Novčanom kaznom od 120.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće, druga pravna osoba ili samostalni privrednik:

1. ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama u zimskim uvjetima sudjeluje priključno vozilo ili vozilo na motorni pogon koje nema propisanu zimsku opremu;

2. ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje, prema točki II. ove naredbe, nema lance za snijeg na pogonskim kotačima.

Za prekršaje iz stavka 1. ove točke kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 hrvatskih dinara i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 5.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj vozač vozila na motorni pogon koji u zimskim uvjetima vuče priključno vozilo, te vozač vozila koje, prema točki III. ove naredbe, nema lance za snijeg na pogonskim kotačima.

V.

Novčanu kaznu iz stavka 3. točke IV. ove naredbe naplaćujuovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

VI.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima ("Narodne novine", broj 6/77, 4/85, 53/89 i 50/90).

VII.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-25-891/1-1993.

Zagreb, 21. prosinca 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.