Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 29.01.1993 Naredba o ograničenju prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 190. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

o ograničenju prometa na cestama

I.

Zabranjuje se osposobljavanje kandidata za vozače i promet teretnim motornim automobilima čija najveća dopuštena masa prelazi pet tona, traktorima, zaprežnim vozilima, radnim i drugim strojevima te vozilima koja se na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/sat:

1. na magistralnoj cesti broj 1 (Bregana - Zagreb - Lipovac) osim na dijelu autoceste,

2. na magistralnoj cesti broj 1/3 (Sesvete - Bjelovar - Đurđevac),

3. na dijelu magistralne ceste broj 1/5 od raskrižja s magistralnom cestom broj 1 do raskrižja s magistralnom cestom broj 16 (Kutina - Grubišno Polje),

4. na dijelu magistralne ceste broj 1/6 od raskrižja s magistralnom cestom broj 1 do raskrižja s magistralnom cestom broj 17/2 (Nova Gradiška - Našice),

5. na magistralnoj cesti broj 2 (Jadranska magistrala),

6. na magistralnoj cesti broj 2/1 (Rijeka - Pazin - Poreč),

7. na magistralnoj cesti broj 3 (Podravska magistrala),

8. na magistralnoj cesti broj 3/1 (Varaždin - Začretje),

9. na magistralnoj cesti broj 3/2 (Gola - Vrbovec),

10. na magistralnoj cesti broj 4 (Karlovac - Dvor na Uni),

11. na dijelu magistralne ceste broj 5 od raskrižja s magistralnom cestom broj 2 do raskrižja s magistralnom cestom broj 6 (Senj - Žuta Lokva),

12. na dijelu magistralne ceste broj 6 od raskrižja s magistralnom cestom broj 5 do raskrižja s magistralnom cestom broj 12/3 (Žuta Lokva - Jezerane) i od raskrižja s magistralnom cestom broj 11 (Gračac - Knin - Sinj),

13. na magistralnoj cesti broj 11 (Zagorska magistrala - Zagreb - Karlovac - Slunj - Donji Lapac - Knin - Sinj - Split) osim na dijelu autoceste,

14. na magistralnoj cesti broj 12 (Goričan - Varaždin - Zagreb - Karlovac - Vrbovsko - Rijeka - Rupa) osim na dijelu autoceste,

15. na magistralnoj cesti broj 12/2 (Zagreb - Petrinja - Hrvatska Kostajnica),

16. na magistralnoj cesti broj 12/3 (Karlovac - Jezerane),

17. na magistralnoj cesti broj 13 (Lička magistrala - Zadar),

18. na magistralnoj cesti broj 16 (Terezino Polje - Okučani i Trilj - Aržano),

19. na magistralnoj cesti broj 17 (Kneževo - Slavonski Šamac i Opuzen - Metković),

20. na magistralnoj cesti broj 17/2 (Donji Miholjac - Našice - Slavonski Brod).

II.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe vrijedi

- u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna. petkom od 14.00 do 20.00 sati i nedjeljom od 17.00 do 22.00 sata,

- na Veliki petak, i dane uoči blagdana Republike Hrvatske i Dana spomena na mrtve od 14.00 do 20.00 sati.

Kada je blagdan ili Dan spomena na mrtve u nedjelju ili ponedjeljak, odnosno Božićni blagdan u nedjelju i ponedjeljak ili ponedjeljak i utorak, zabrana vrijedi petkom uoči blagdana i Dana spomena na mrtve od 14.00 do 20.00 sati.

- na Uskrsni ponedjeljak, Dan spomena na mrtve i posljednji dan blagdana od 15.00 do 21.00 sat.

Kada je blagdan odnosno posljednji dan blagdana ili Dan spomena na mrtve u petak ili subotu, zabrana vrijedi nedjeljom od 15.00 do 21.00 sat.

III.

Zabrana prometa prema ovoj Naredbi ne odnosi se na:

- vozila s prednošću prolaska i vozila pod pratnjom,

- vozila Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga,

- vozila za održavanje cesta, elektroenergetskih i sličnih instalacija te vozila HPT za dostavu pošte,

- vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama, uklanjanje i vučenje oštećenih vozila,

- vozila za prijevoz betona i asfaltne mase bez priključnog vozila i vozila za prijevoz naftnih derivata,

- vozila bez priključnog vozila koja prevoze lako pokvarljivu robu (svježe meso, mlijeko, ribu, voće, povrće, pivo, kruh, pecivo, svježa jaja, rezano cvijeće i slično),

- vozila koja imaju dozvolu.

IV.

Dozvolu iz točke III. ove Naredbe izdaje policijska uprava, odnosno policijska stanica na čijem području prijevoz započinje, samo kad je s obzirom na vrijeme i okolnost takav prijevoz posebice opravdan i prijeko potreban iz sigurnosnih razloga ili stoga što bi njegova odgoda prouzročila veće materijalne štete.

Dozvola iz stavka 1. ove točke izdaje se na obrascu koji je otiskan uz ovu Naredbu i njezin je sastavni dio.

V.

Novčanom kaznom od 120.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršai Poduzeće, druga pravna osoba ili samostalni privrednik, a novčanom kaznom od 20.000 hrvatskih dinara odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi, ako narede ili dopuste da njihova vozila sudjeluju u prometu protivno ovoj Naredbi.

Novčanom kaznom od 5.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj instruktor vožnje koji osposobljava kandidate za vozače kao i vozač koji upravlja vozilom protivno ovoj Naredbi.

VI.

Novčanu kaznu iz stavka 2. točke V. ove naredbe od vozača i instruktora vožnje koje zateknu u izvršenju prekršaja, naplaćuju ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

VII.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ograničenju prometa na cestama ("Narodne novine", broj 28/91).

VIII.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-25-890/1-1993.

Zagreb, 21. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.                    Format 210 x 150 mm
                        Boja narančasta


(Grb Republike Hrvatske)

Republika Hrvatska

MINISTARSTVO UNUTARNJIH
    POSLOVA


________________________________
(Naziv policijske uprave ili stanice)

Broj: ___________________________

Mjesto i datum: __________________

Na osnovi točke III. i IV. Naredbe o ograničenju prometa
na cestama ("Narodne novine", broj _________ ) izdaje se

        DOZVOLA

Vozilu registarske oznake __________________________
dozvoljava se promet radi prijevoza __________________
na relaciji _______________________________________
u vrijeme zabrane prometa.
Ova dozvola važi za dan __________ i dan ____________

            M. P.

                ______________________
                (Potpis ovlaštene osobe)