Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 29.01.1993 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 i 53A/91) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prometa ("Narodne novine", br. 30/92, 46/92. i 82/92) članak 10. mijenja se i glasi: "Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika, domaći prijevoznici mogu obavljati međunarodni cestovni prijevoz bez licence najkasnije do 31. siječnja 1994. godine".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". Klasa: 011-01/93-02/04 Urbroj: 530-01-93-1 Zagreb, 22. siječnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.