Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 29.01.1993 Ispravak Ispravka Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Ispravku Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, objavljenom u "Narodnim novinama" broj 5 od 15. siječnja 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Ispravka Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

IV. ŽUPANIJA KARLOVAČKA

Riječi:

"U članku 12. I izborna jedinica, treba glasiti: Ogulin - J. b. Jelačića do Nazorove, J. J. Stossmayerova, I. B. Mažuranić, I. G. Kovačića, Trg hrvatskih rodoljuba, V. Nazora, A. Stepinca, Lj. Gaja, A. Šenoe, P. Preradovića, Samoborščanska, B. Frankopana i to neparni brojevi od Lomošćanske do Jelačićeve, Proce, Struga, Bolnička, Vijenac, T. Ujevića, Vijenac I. Marinkovića, Zrinjski trg, Nova cesta, Zulejkina, Zagrad, Zagradski odvojak, Gorica, Krči, Mala cesta, Cvjetna, Stara cesta do benzinske stanice, Brod, Brodski odvojak, Bukovnička, Voćarska, Vrtače, Vrtački odvojak, Gredišćka, Dobrina, Klanci, Pračučanska, Draga, Kopelska, Klečka, Bukovnički odvojak, Bukovnik, Žegar I-X, Podvrh I-VIII, Drenovac, Sveti Jakov, Krlenac, Šetalište Krlenac, Put škare, Vučić Selo, Kalci, Gavani, Kostelići, D. Cesarića, Zečeva, Humac, Lomošćanska, Kut, Radnički put, Škrile I-II, Bukovica, Jakovčić, Pešćenica, Svetog Roka, Dugave od br. 1-32, Dražice, Otok Oštarski. II izborna jedinica treba glasiti: Stara cesta do benzinske stanice, Sveti Petar, Marković Selo, Puškarići, Turkovići, Vitunj, Krakar, Tomići, Vukelići, Radojčići, Trbovići, Partizanska Drežnica, Maravić Draga, Seočani, Brezno Drežničko, Zrnići, Nikolići, Vručac, Podbitorij, Jasenak, Potok Musulinski, Donje Zagorje, Gornje Zagorje, Zagorje Modruško, Desmerice, Salopek Selo, Dujmići, Bošt, Brezik, Dlakovac, Kučinić Selo, Sabljak Selo, Dujmić Selo. III izborna jedinica treba glasiti: Ogulin - Banova, Karlovačka, Kolodvorska, Ogulinska, Sića, Treskavac, Vrtlarska, Zagorska, Turkalji, Podveljun, Rasadnik, Senjska cesta, Stara cesta, Munjava, Zdenac, Tounj, Gerovo Tounjsko, Potok Tounjski, Rebrovići, Kamenica Skradnička, Tržić Tounjski, Oštarije, Skradnik, Mihaljevići, Čakovec, Modruš, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Munjava Modruška, Carevo Polje, Cerovnik, Vojnovac, Troji Vrh, Istočni Troji Vrh, Vajin Vrh. Plaški. IV izborna jedinica treba glasiti: Blata, Begovac Plaščanski, Jezero I, Lapat, Latin, Podhum Plaščanski, Kunić, Međeđak, Vera, Zebić i Pleška Glava" treba brisati. U članku 12. izborne jedinice od I od IV trebaju glasiti: "I izborna jedinica: Jasenak, Partizanska Drežnica, Potok Musulinski, Turkovići, Zagorje, Josipdol, Sveti Petar - Puškarić, Selopek. II izborna jedinica: Ogulin, Ribarići. III izborna jedinica: Oštarije, Tounj, Gornje Dubrave, Donje Dubrave, Tvošmarija, Tržić Tounjski, Kamenica, Hreljin Ogulinski, Ponikve, Plaški IV izborna jedinica: Janja Gora, Plavča Draga, Saborsko, Lička Jasenica, Drežničko Selište, Rakovica, Drežnik-Grad, Nova Kušlja, Kordunski Ljeskovac, Furjan, Bročanac, Laševac, Kruškovača."

Klasa: 015-01/92-01/04

Zagreb, 22. siječnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.