Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 20.01.1993 Uredba o Uredu za projekt sukcesije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatskena sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine, donijela je

UREDBU

o Uredu za projekt sukcesije

Članak 1.

Ured Vlade Republike Hrvatske za provođenje projekta sukcesije (u daljnjem tekstu: Ured za projekt sukcesije) organizira, usklađuje, a kada je za to ovlašten i neposredno provodi poslove u svezi s sukcesijom bivše SFRJ. Pri Uredu za projekt sukcesije djeluju Savjet projekta i ekspertne skupine.

Članak 2.

Savjet projekta stručno ocjenjuje i koordinira na provođenju sukcesije poslove ministarstava i drugih organa državne uprave i o stručnim pitanjima sukcesije daje mišljenja Vladi i drugim tijelima državne vlasti. Savjet projekta čine koordinator projekta sukcesije, predstavnik UredaPredsjednika Republike, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, predstavnik Ministarstva financija i rukovoditelj ekspertnih skupina. Koordinator projekta sukcesije može u rad Savjeta projekta pozivati i predstavnike drugih tijela, organa državne uprave i pravnih osoba ili znanstvenike i druge stručnjake za pojedina područja sukcesije.

Članak 3.

Voditelje ekspertnih skupina za pojedina područja ili pitanja sukcesije određuje Predsjednik Republike. Njihov rad koordinira koordinator projekta sukcesije.

Članak 4.

Koordinatora projekta sukcesije imenuje i razrješava Predsjednik Republike. Koordinator projekta sukcesije po položaju predstojnik Ureda za projekt sukcesije. Predstojnik Ureda - koordinator projekta sukcesije ima rang ministra.

Članak 5.

Djelokrug i način rada te druga pitanja od značaja za rad Ureda za projekt sukcesije te Savjeta projekta i ekspertnih skupina koje djeluju pri Uredu uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda kojeg donosi predstojnik Ureda - koordinator projekta sukcesije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za Ured za projekt sukcesije koji se neće obavljati u Uredu i drugim službama Vlade obavlja Ministarstvo vanjskih poslova.

Članak 7.

Sredstva za rad Ureda za projekt sukcesije i rad Savjeta projekta i ekspertnih skupina osiguravaju se u državnom proračunu i vode na posebnom računu Ureda.

Članak 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 406-09/-01/01

Urbroj: 5030101-93-4

Zagreb, 15. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>