Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 20.01.1993 Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 27. stavak 3. i članka 30. stavak 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92, 55/92) i članka 123. stavak 2. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90, 53A/91), ministar obrane donosi

PRAVILNIK

o obrascu službene iskaznice inspektora obrane

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice koju nose inspektoriobrane u Glavnom inspektoratu (u daljnjem tekstu: "iskaznice"), vođenje evidencije o iskaznicama, način izdavanja i zamjene iskaznica.

Članak 2.

Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru smeđe boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzije 85 x 55 mm.

Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Prednja strana iskaznice iz članka 2. ovog Pravilnika sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;

- desno od grba ispisano je:"Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane, Glavni inspektorat, Službena iskaznica, Inspektor obrane, a ispod toga ispisuje se: ime i prezime inspektora obrane i čin;

- desno od toga teksta je prazan prostor za fotografiju preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva obrane - Glavni inspektorat;

- ispod fotografije ispisan je serijski broj iskaznice.

Članak 4.

Na stražnjoj strani obrasca iskaznice ispisana su najznačajnija ovlaštenja inspektora obrane, jedinstveni matični broj građana, evidencijski broj, datum izdavanja, potpis Glavnog inspektora i pečat Ministarstva obrane - Glavni inspektorat.

Članak 5.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu obrane - Glavnom inspektoratu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime, prezime i čin inspektora obrane kojemje izdana iskaznica, serijski broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za napomene.

Članak 6.

Inspektor obrane koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah izvijestiti Glavnog inspektora.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 7.

Inspektor obrane kojem prestane rad u Ministarstvu obrane - Glavnom inspektoratu, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku rada odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjeslo, iskaznicu predati Glavnom inspektoru.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 822-02/92-01

Urbroj: 512-01-92-2742

Zagreb, 26. prosinca 1992.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prednja strana

REPUBLIKA HRVATSKA       _________________

MINISTARSTVO OBRANE
GLAVNI INSPEKTORAT       Fotografija28 x 32 mm

SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTOR OBRANE        _________________

__________________________________________
            (Ime)
__________________________________________               OI 00001
            (Prezime)
__________________________________________
            (Čin)


Stražnja strana

OVLAŠTENJE:
Nosilac ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti, utvrđene zakonom i drugim propisima, nadzirati, provjeravati i ocjenjivati izgradnju i ostvarenjesustava obrane, podnositi prijave za pokretanje stegovnog prekršajnog i kaznenog postupka suspen
Nosilac ove iskaznice ovlašten je držati vatreno oružje.

(JMBG)
________________________________________
______________________________________________
    (Ev. broj)       (Datum izdavanja)

                    ____________________________________________
        M. P.                  (Glavni inspektor)