Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 20.01.1993 Naredba o privremenom utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 86/92 - pročišćeni tekst), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

o privremenom utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1993. godine

1. Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka obiteljske invalidnine, uvečane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine, utvrđene Naredbom o izmjenama Naredbe o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine" br. 52/92), povećavaju se od 1. siječnja 1993. za 84,972% tako da iznose: HRD

1) osobna invalidnina invalida I. grupe od koje se određuju i svote osobne invalidnine invalida II. do X. grupe 50.000

2) dodatak za njegu i pomoć druge osobe:

- za I. stupanj 50.000

- za II. stupanj 33.000

3) ortopedski dodatak:

- za I. stupanj 14.500

- za II. stupanj 11.000

- za III. stupanj 7.000

- za IV. stupanj 3.500

4) obiteljska invalidnina:

- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 2. Zakona 7.500

- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 3. Zakona 20.000 5) uvećana obiteljska invalidnina prema članku 32. Zakona 17.250 6) osnovica za određivanje opskrbnine 17.187 7) dodatak za pripomoć ukući 14.062

2. Svote novčanih primanja iz točke 1. ove Naredbe isplaćivat će korisnicima nadležni općinski organ uprave po službenoj dužnosti do utvrđivanja svota tih primanja prema visini prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1992. godini.

3. Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 512-01-93-125

Zagreb, 19. siječnja 1993.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Klasa: 011-02/93-01/04

Urbroj: 524-05/2-93-1

Zagreb, 19. siječnja 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.