Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 20.01.1993 Ispravak Ispravka Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Ispravku Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, objavljenom u "Narodnim novinama", br. od 15. siječnja 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Ispravka Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

XI. ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

U članku 33. riječi: "u II. izbornoj jedinici umjesto riječi: Novo Selo treba stajati riječ Španovica" treba brisati, tako da II. izborna jedinica glasi: "II. izborna jedinica: Centar (Požega), Seoci, Crkveni Vrhovci, Gradski Vrhovci, Novo Selo, Škrabutnik, Nurkovac, Brestovac, Dolac." U XVIII. izbornoj jedinici umjesto riječi "Novo Selo" treba stajati riječ "Španovica".

XVII. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

U članku 53. Grad Split u XIII. izbornoj jedinici iza riječi "MZ Žrnovnica" treba dodati riječi "Žminjevača, Kopila, Gošanj". U članku 54. u Općini Podstrana u II. izbornoj jedinici riječi: "Žminjevača, Kopila, Gošanj" treba brisati, tako da II. izborna jedinica glasi: "II. izborna jedinica: Strožanac-Blato".

Klasa: 015-01/92-01/04

Zagreb, 20. siječnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.