Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 18.01.1993 Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. donijela je

ODLUKU

o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj

I.

Ovom odlukom osniva se Komisija za invalide u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.

II.

Zadatak je Komisije da prati aktivnosti organa organizacija i drugih pravnih osoba koje djeluju u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida i njihovih obitelji te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti.

III.

U ostvarivanju svojih zadataka Komisija:

1. prati probleme u svezi s rehabilitacijom i zaštitom invalida, te pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa i akata odnosno za poduzimanje potrebnih mjera, posebice za invalide, domovinskog rata;

2. zalaže se za primjenu postojećih propisa o zaštiti i rehabilitaciji invalida a posebice u pogledu što uspješnije njihove integracije;

3. potiče odgovarajuće organe, ustanove i njihove stručne službe da što brže i efikasnije provode osposobljavanje invalida, posebice hrvatskih vojnih invalida;

4. pokreće inicijativu i sudjeluje u pripremanju znanstvenih projekata u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;

5. surađuje i dogovara se u pogledu usavršavanja stručnih djelatnika u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;

6. zalaže se za stvaranje što boljih uvjeta za rahabilitaciju i zbrinjavanje teških invalida u porodičnim i institucionalnim uvjetima;

7. putem sredstava javnog priopćavanja obavještava javnost o svojoj djelatnosti te prati izdavačku djelatnost na području zaštite i rahabilitacije invalida;

8. daje stalnu podršku i surađuje s organizacijama invalida i roditelja invalidne djece u izvršavanju njihovih programa, okupljanju i angažiranju što većeg broja invalida i roditelja u odgovarajuća udruženja radi njihovog neposrednog sudjelovanja u zadovoljavanju specifičnih potreba ovisno o vrsti i stupnju oštečnja zdravlja;

9. surađuje s odgovarajućim činiteljima u Republici Hrvatskoj te sličnim tijelima u drugim državama.

IV.

Komisija ima predsjednika, tajnita i 21 člana (širi sastav).

U Komisiju imenuju odnosno delegiraju i to:

1) Ministarstvo obrane 1 člana

2) Ministarstvo unutarnjih poslova 1 člana

3) Ministarstvo zdravstva 1 člana

4) Ministarstvo kulture i prosvjete 1 člana

5) Ministarstvo rada i socijalne skrbi 1 člana

6) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 1 člana

7) Ministarstvo pravosuđa i uprave 1 člana

8) Ministarstvo znanosti 1 člana

9) Ministarstvo financija 1 člana

10) Ministarstvo industrije, brodogradnje i energetike 1 člana

11) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 1 člana

12) Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša 1 člana

13) Odbor Zastupničkog doma Sabora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež 1 člana

14) Savez hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata 1 člana

15) Savez organizacija invalida Hrvatske 5 članova

16) Društvo hrvatskih ratnih udovica 1 člana

17) Hrvatska gospodarska komora 1 člana

V.

Komisija može raditi i u užem sastavu koji čine uz predsjednika i tajnika i delegirani članovi:

1) Ministarstva zdravstva

2) Ministarstva rada i socijalne skrbi

3) Ministarstva financija

4) Ministarstva obrane

5) Ministarstva industrije, brodogradnje i energetike

6) Ministarstva unutarnjih poslova.

U radu užeg sastava mogu učestvovati i drugi članovi Komisije po pozivu predsjednika.

VI.

Predsjednika i tajnika Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VII.

Početkom svake godine Komisija donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske najmanje za svako tromjesečje.

VIII.

Stručne i administrativne poslove za komisiju obavlja Ministarstvo obrane.

Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

IX.

Organizacija i način rada Komisije uređuju se poslovnikom koji donosi Komisija.

X.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 27/92).

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01/92-01/04

Urbroj: 5030104-93-1

Zegreb, 15. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>