Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 18.01.1993 Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 84 od 4. prosinca 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o sigurnosti prometa na cestama

U članku 3. stavku 5. u drugom retku treba brisati navodnike, u stavku 6. umjesto riječi: "promet" treba stajati riječ: "prometom", a umjesto riječi: "regulirati" treba stajati riječ: "upravljati".

U članku 4. pod točkom 22. umjesto riječi: "jest" treba stajati riječ: "je", pod točkom 58. umjesto riječi: "od tri minute" trebaju stajati riječ: "do tri minute", a umjesto riječi: "regulira promet" trebaju stajati riječi: "upravlja prometom", pod točkom 59. umjesto riječi: "regulira promet" trebaju stajati riječi: "upravlja prometom", pod točkom 68. i 70. na kraju teksta treba stajati točka i zarez; pod točkom 73. riječ: "licenca" treba stajati u zagradi.

U članku 5. iza riječi: "kao osnova" treba stajati riječ: "na".

U članku 28. stavku 2. umjesto riječi: "regulacija" treba stajati riječ: "upravljanje".

U članku 34. stavku 1. umjesto riječi "prometnim" treba stajati riječ: "prometom".

U članku 90. točki 4. umjesto riječi: "pločnika" treba stajati riječ: "nogostupa".

U članku 104. stavku 3. umjesto riječi: "promet nije reguliran" trebaju stajati riječi: "se prometom ne upravlja".

U članku 128. stavku 4. riječ "se" treba brisati.

U članku 147. stavku 3. umjesto riječi: "u svom" trebaju stajati riječi: "o svom".

U članku 169. umjesto riječi: "regulira ovo propuštanje" trebaju stajati riječi: "upravlja ovim propuštanjem".

U članku 196. stavku 2. umjesto brojki: "205, 238. i 279." trebaju stajati brojke: "205. i 277."

U članku 205. stavku 4. umjesto riječi: "koordinira" treba stajati riječ: "usklađuje".

U članku 234. u stavku 4. iza riječi: "ministar zdravstva" stavlja se točka, a riječi: "ili stručna organizacija iz članka 238. ovoga Zakona, ako joj je to povjereno" treba brisati.

U članku 255. stavku 2. umjesto riječi: "ovlaštenja" treba stajati riječ: "ovlaštenje".

U članku 258. riječ: "licencu" treba biti u zagradi.

U članku 262. u stavku 5. umjesto brojki: "2. i 3." trebaju stajati brojke "3. i 4."

U članku 263. stavku 1. umjesto brojke: "279" treba stajati brojka "277".

U članku 266. stavku 1. umjesto brojke: "1. i 2" trebaju stajati brojke: "2. i 3", u stavku 2. umjesto brojke: "3" treba stajati brojka "4".

U članku 268. umjesto riječi: "ni vozila" trebaju stajati riječi: "ni vozilo".

U članku 271. stavku 2. umjesto riječi "meteorološkim" treba stajati riječ: "metrološkim".

U članku 273. stavku 1. umjesto riječi: "nedostatka" treba stajati riječ: "nedostataka", u stavku 2. iza riječi: "unutarnjih poslova" stavlja se točka, a umjesto riječi: "žalba" treba stajati riječ "Žalba".

U članku 277. stavku 4. umjesto riječi: "koordinira" treba stajati riječ: "usklađuje".

U članku 279. stavku 3. na kraju teksta trebaju stajati riječi: "konstrukcijskih osobina i uređaja":

U članku 280. umjesto broja: "281" treba stajati broj "279".

U članku 283. stavku 1. umjesto broja: "279" treba stajati broj: "280", a umjesto riječi: "vozilo" treba stajati riječ "vozilu".

U članku 286. stavku 2. u drugom retku, umjesto riječi "kategorije" treba stajati riječ: "kategorija".

U članku 287. stavku 1. umjesto riječi: "ne smije" trebaju stajati riječi: "ne smiju", a u stavku 5. umjesto brojke: "21" treba stajati brojka: "239".

U članku 296. stavku 1. točki 6. umjesto riječi: "koordinaciji" treba stajati riječ: "usklađivanju".

U članku 297. stavku 1. umjesto broja "298" treba stajati broj "296".

U članku 298. stavku 1. točki 17. umjesto brojeva "205, 233. i 275" trebaju stajati brojevi: "205. i 277.", u točki 23. umjesto riječi: "takograf" treba stajati riječ: "tahograf", u točki 25. riječ: "njenog" treba brisati.

U članku 299. st. 1. točki 2. umjesto riječi "pločnik" treba stajati riječ: "nogostup"; u točki 14. iza riječi: "cesti" treba stajati riječ "vozilom"; u točki 16. umjesto riječi: "presvuče" treba stajati riječ "prevuče"; u točki 19. umjesto riječi: "regulira propuštanje" trebaju stajati riječi: "upravlja propuštanjem"; u točki 36. umjesto riječi "probnih" treba stajati riječ "pokusnih".

U članku 300. stavku 1. točki 1. umjesto riječi "koje" treba stajati riječ "kada"; u točki 5. umjesto riječi: "je promet reguliran" trebaju stajati riječi: "se prometom upravlja"; u stavku 3. iza riječi "ili" treba stajati riječ "je".

U članku 301. stavku 1. točki 2. iza riječi "ili ih" treba stajati riječ "je".

U članku 302. stavku 1. točki 3. u trećem retku riječ "ne" treba brisati, u točki 31. i 49. umjesto riječi: "oborenih" treba stajati riječ: "kratkih"; u točki 43. i 49. umjesto riječi: "rezerviranom" trebaju stajati riječi: "namijenjenom isključivo"; u točki 68. u trećem retku umjesto riječi: "uređaje" treba stajati riječ: "uređaja".

U članku 314. umjesto riječi: "staratelj" treba stajati riječ: "skrbnik", a umjesto riječi: "staranja" riječ "skrbi".

U članku 316. stavku 3. točki 1. umjesto riječi "licencija" treba stajati riječ "licenca", umjesto broja "206." treba stajati broj: "211"; u stavku 4. točki 1. riječi: "te uvjete koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 238. ovoga Zakona" treba brisati.

U članku 323. stavku 1. umjesto riječi: "registracije" treba stajati riječ "registracijom".

Klasa: 340-08/92-01/01

Zagreb, 12. siječnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.