Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 15.01.1993 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-88/1992. od 2. prosinca1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 2. prosinca 1992. godine, donio je

ODLUKA

1. Odbija se ustavna tužba B.Č. iz Zagreba.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Iz ustavne tužbe slijedi kako podnositeljica smatra da joj je presudom Općinskoga suda u Donjoj Stubici broj, P-390/88, Okružnoga suda u Zagrebu, broj Gž-4216/90 i Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, broj Rev-905/1991, povrijeđeno, odredbom članka 48. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske zajamčeno pravo nasljeđivanja. Stajalište o povredi ovog Ustavom utvrđenoga prava, podnositeljica zasniva na tvrdnji da oporuka, temeljem koje je ona pravo nasljeđivanja ostvarila, nije bila pravno valjana, te da je zbog takve oporuke dobila iz ostavinske imovine manje nego što joj je pripadalo. Utvrdivši da su ispunjeni uvjeti za podnošenje ustavne tužbe, utvrđeni člankom 28. Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), Ustavni sud je utvrdio da ova tužba nije osnovana. Ustavni sud je ispitivao osnovanost ove ustavne tužbe polazeći sa stajališta da se odredbom članka 48. stavka 4. Ustava, ne štite veličina i primjerenost nasljeđenoga dijela pojedinoga nasljednika. Ova ustavna odredba jamči zakonsku regulaciju prava nasljeđivanja i mogućnost zaštite toga prava pred mjerodavnim tijelima, a to podnositeljici ustavne tužbe nije bilo uskraćeno. U postupcima pred navedenim sudovima što su prethodili ovoj ustavnoj tužbi, Općinski sud u Donjoj Stubici utvrdio je da je oporuka podnositeljičina pokojnog oca, napravljena od strane suca toga suda, po iskazu ostavitelja i u nazočnosti dvaju svjedoka, bila pravno valjana, što je potvrdio i Okružni sud u Zagrebu, u povodu podnositeljičine žalbe, odnosno Vrhovni sud Republike Hrvatske, utvrdivši da izjavljena revizija nije osnovana. Navedene presude također su utvrdile da sporna oporuka ne vrijeđa tužiteljičino pravo na nužni dio. Dakle, podnositeljica ustavne tužbe je svoje pravo nasljeđivanja ostvarila temeljem oporuke, valjanost koje je ispitana u postupku u kojem joj je podnošenjem žalbe i izjavljivanjem revizije bilo omogućeno da se njezino zakonsko pravo ispita i zaštiti. Stoga je Ustavni sud Republike Hrvatske odlučio kao u izreci. Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1., Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-88/1992

Zagreb, 2. prosinca 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.