Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 15.01.1993 Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijelajedinica lokalne samouprave i uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, objavljenom u "Narodnim novinama", br. 1 od 6. siječnja 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

I. ŽUPANIJA ZAGREBAČKA

U članku 3. u Gradu Samoboru I do V izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Braslovje, Rude, Bukovje, Kopare, Manja Vas, Cerje, Prekrižje Podokičko, Dubrava Samoborska.

II izborna jedinica:

Bregana, Gradanjci, Noršić Selo.

III izborna jedinica:

Petkov Breg, Pavučnjak, Galgovo, Rakov Potok.

IV izborna jedinica:

Podgrađa Podokičko, Klake, Sv. Martin pod Okičem, Konšćica, Drežnik, Falaščak, Molvice, Kladje.

V izborna jedinica:

Otok, Medsave, Vrbovec Samoborski, Celine, Savrščak, Gradna, Farkaševec, Bobovica."

U članku 4. u Općini Krašić

VII izborna jedinica treba glasiti:

"Kostel Pribićki, Dol, Svrževo, Puškarov Jarak, Rude Pribićke, Vranjak Žumberački, Pećno, Čučići, Đurići, Staničići, Goljak Žumberački, Posinki, Grubači i Stići."

U Općini Sošice

VI izborna jedinica treba glasiti:

"Radatovići, Dučići, Doljani, Goleši, Kuljaji, Bulići, Sekulići, Gudalji, Pilatovci, Brezovica, Liješće, Dragoševci, Keseri, Komenci, Šiljki, Kunčani, Malinci, Cvijetiše, Badovinci, Kašt i Brašljevica."

U Općini Sveta Nedelja u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "od 1 - 50" trebaju stajati riječi: "od br. 1 - 49 i 2 - 50", a iza riječi Stara Cesta umjesto brojeva "1 - 8" trebaju stajati brojevi: "1 - 17 i 2 - 18"

U IV izbornoj jedinici riječi: "Mala Gorica I od br. 1 - 69 i Mala Gorica od br. 70 - 111" treba brisati.

U V izbornoj jedinici u šestom retku riječi: "Novačka cesta od 25 - 61" treba brisati, a u drugom retku iza riječi: "Novačka cesta" treba brisati riječi: "od br. 25 - 61".

U VI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Jagnjić Dol".

U Općini Dubrava u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Gornji Vukšinec i Donji Vukšinec" trebaju stajati riječi: "Gornji Vukšinac i Donji Vukšinac".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Gornji Markinovac i Donji Markinovac" trebaju stajati riječi: "Gornji Marinkovac i Donji Marinkovac."

U Općini Vrbovec u III izbornoj jedinici ispred riječi "Livadarska" treba stajati riječ: "Brdo,".

U Općini Jakovlje izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Jakovlje - ulica Adele Sixta, Stara cesta, Mokrička, Jakovljanska, Krapinska, Stubička cesta, Igrišće - Čebranska i Gajeva od br. 1 - 66.

II izborna jedinica:

Fijanova od br. 1 - 25, Zagrebačka od br. 1 - 80, Kovačeva.

III izborna jedinica:

Dvorska, Toplička cesta od br. 1 - 72, Selnička cesta.

IV izborna jedinica:

Jakovlje, Toplička cesta od br. 72 do kraja, Svete Doroteje br. do 46, Kraljev vrh - Valentinova, Ivana Brcka, Turistička i Sljemenska od br. 1 - 33.

V izborna jedinica:

Jakovlje, Zagrebačka cesta od br. 80 do kraja, Zagorska, Svete Doroteje od br. 1 - 44

VI izborna jedinica:

Jakovlje, Svete Doroteje od br. 44 - 234, J. Vodopije, Fijanova od br. 27 do kraja

VII izborna jedinica:

Igrišće - Gajeva od br. 68 do kraja, Jarčec, Stubička, Zelengajska, Tuđenova, Kutinjačeva, Hrastinska, Cvjetna, Igriška, Majdakova, Pusteliška, Jaguštova, Jaguštov odvojak, Mihanovićeva, Šipkovica, Spetovečki put, Ul. M. Gupca, Tumpova, Poljski put, Hrgetićka, Čret, Dugi konec, K. Š. Đalskog.

VIII izborna jedinica:

Kraljev vrh - Sljemenska od br. 39 do kraja, Mlinarska, Josipa Grilla, Marka Šimunića, Školska, Duga ulica, Zelengajska, I i II Sljemenski odvojak, Vinogradska, Ulica kesten."

U Općini Hruševec Kupljenski u VII izbornoj jedinici riječi: "i Luka" treba brisati.

U VIII izbornoj jedinici riječi: "Žeinci i" treba brisati.

II. ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

U članku 6. - Grad Krapina - u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Lovrenca", treba stajati riječ "Lovreca".

U VI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Dolići od br. 1 - 130."

Izborne jedinice VIII, X i XI trebaju glasiti:

"VIII izborna jedinica:

Brdo Jesenjsko, Gornje Jesenje, Zagora i Žutnica.

X izborna jedinica:

Gornja Pačetina, Vidovec Petrovski, Vidovec Krapinski, Pretkovec.

XI izborna jedinica:

Bogovje, Pristava Krapinska i Tkalci."

U Gradu Zaboku u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Gađenci", treba stajati riječ: "Grđenci".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Hnis" treba stajati riječ: "Huis".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ul. M. Gupca od br. 66 - 188" trebaju stajati riječi "M. Gupca od br. 66 - 118".

U XII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Grubaševski Prosenik i Začretski Prosenik" trebaju stajati riječi: "Prosenik Grubaševski i Prosenik Začretski".

U članku 7. u Općini Veliko Trgovišće I izborna jedinica treba glasiti:

"I izborna jedinica: Domahovo, Luka, Žeinci."

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ul. K. Mance Franja" trebaju stajati riječi: "UI. Kontrec Mance Franje".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Požankovec" treba stajati riječ: "Požarkovec", a riječ "Domahovo" treba brisati.

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Vižovje" treba stajati riječ: "Vižovlje".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Jalše" treba stajati riječ: "Jalšje".

U Općini Krapinske Toplice u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Gregurivec" treba stajati riječ: "Gregurovec", a umjesto riječi: "Maturove i Jankovec Začretski" treba stajati riječ: "Maturovec i Jurjevec Začretski".

U III izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Bobekov put, Fučkarov Breg", a riječ: "Breg" treba brisati.

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Klokovce i Jasenovac" trebaju stajati riječi: "Klokovec i Jasenovec".

U Općini Radoboj izborne jedinice od V - VIII trebaju glasiti:

"V izborna jedinica:

Jazvine dio od br. 1 - 11, Orehovec Radobojski.

VI izborna jedinica:

Radoboj dio od br. 1 - 196

VII izborna jedinica:

Radoboj dio od br. 197 - 304 i Strahinje Radobojsko

VIII izborna jedinica:

Radoboj dio od br. 305 - 411."

U Općini Petrovsko u VII izbornoj jedinici riječi: "i od br. 1 - 13" treba brisati.

U VIII izbornoj jedinici umjesto broja "14" treba stajati broj "1".

U Općini Gornja Stubica u III izbornoj jedinici iza riječi: "Sveti Matej od br. 1 - 44" trebaju stajati riječi: "i od 60 - 222".

U Općini Oroslavlje u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ljube Bavića" trebaju stajati riječi: "Ljube Babića".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi "Verigovo" trebaju stajati riječi: "Verigove" i dodati riječi: "Kucljeva ulica".

U V izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Tvornička ulica".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Prpis" treba stajati riječ: "Prpić", riječi: "S. Jožinca, Zelengajska, Strmec Stubički od br. 1 - 1622" treba brisati.

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Potičekova ulica, Odvojak Potičeka i Orao Trg" trebaju stajati riječi: "Ptičekova ulica, Odvojak ptičeka i Oro-trg" te dodati riječi: "Selska ulica i Ulica Viktora Gorupca".

U općini Desinić u V izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Košnica i Hum Košnički".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Klanječko" treba stajati riječ: "Klanječno".

U Općini Hum na Sutli u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Brazno Gora i Zaluba" trebaju stajati riječi: "Brezno Gora i Zalug".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Druškovec, Humski" trebaju stajati riječi: "Druškovec Humski".

U Općini Pregrada u VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "jedinice" treba stajati riječ: "ulice".

III. ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

U članku 8. u tekstu izbornih jedinica za županijsku skupštinu u III izbornoj jedinici ispuštena su naselja: "Svračica, Boturi, Turčenica, Kihalac i Donje Taborište", u IV izbornoj jedinici ispuštena su naselja: "Gornje Selište i Momčilović Kosa", a u XIX izbornoj jedinici naselje: "Sigetac Novski" treba brisati.

U IV izbornoj jedinici riječi: "Letovana i Madžari" treba brisati.

U IX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Timovci", "Greda, Sunjska", "Graduša", "Beztrmna", trebaju stajati riječi: "Timarci", "Greda Sunjska", "Graduša Posavska", "Bestrma", te na kraju treba dodati riječi: "Letovanci, Madžari, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Kinjačka, Vukoševac, Ivanjski Bok, Kladari, Mala Paukova, Novoselci, Pobrđani, Selišće Sunjsko, Sjeverovac, Strmen, Suvoj, Veliko Svinjičko".

U X izbornoj jedinici umjesto riječi: "Brezovica" treba stajati "Novo Selo Palanječko", umjesto "Mate Jerković" treba stajati "Novo Selo", umjesto "Capreške Poljane" treba stajati "Capraške Poljane", umjesto "Braća Haluza" treba stajati "Novo Pračno", umjesto "Svinjičko" treba stajati "Veliko Svinjičko".

U XI izbornoj jedinici umjesto riječi "Tišina Erdutska" treba stajati "Tišina Erdodska", umjesto "Rukavina" treba stajati "Galdovo Kaptolsko", umjesto "Franjo Ogulinac Seljo" treba stajati "Žabno".

U XII izbornoj jedinici umješto riječi "Dvadeset drugi lipanj" treba stajati: "22. lipanj 1941.", umjesto "Željezara" treba stajati "Caprag".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Nikola Demonja" trebaju štajati riječi "Eugen Kvaternik".

U XIV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Stari Farkušić", "Dvadeset deveti lipanj 1941.", "Petrovec" i "Janko Čipor" trebaju stajati riječi: "Stari Farkašić","Greda", "Petrovac" i "Sela", treba brisati riječ: "Lekenik", te dodati "Vurot, Gornji Vukojevac, Letovanić, Pokupsko Vratečko, Vrh Letovanički".

U XV izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Lijevo Željezno, Ljubljanica, Strelečko, Žirčica, Bištrač, Donja Letina Gušće, Lepšić, Tarno, Zelena Breška, Šemovec Breški, Zakletica, Topolje, Šćapovec, Predavec".

U XVI izbornoj jedinici umjesto riječi "Šivinec", "Gornji Prnjavorec", "Donji Prnjavorec", "Dobreska" trebaju stajati riječi "Širinec", "Gornji Prnjarovec", "Donji Prnjarovec", "Donja Obreška", te dodati riječi: "Derežani, Prkos, Gornja Obreška i Sobočani".

U čIanku 9. u Gradu Sisku u I izbornoj jedinici riječi: "Braća Bobetko" treba brisati.

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ozrena Price" trebaju stajati riječi "Ognjena Price", te na kraju dodati "Ul. Božidara Adžije" i "Crnac".

U III izbornoj jedinici umjesto riječi "Andrije Palmotića" i "Milana Cankara" trebaju stajati riječi "Andrije Palmovića" i "lvana Cankara", te dodati riječ "Palanjek".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi "Žuberačka" treba stajati riječ "Žumberačka".

U VII izbornoj jedinici treba dodati riječ "Viktorovac".

U X izbornoj jedinici treba dodati riječ "Staro".

Izborne jedinice za Grad lvanić-Grad

U IX izbornoj jedinici treba dodati riječi "Ul. Šarampovska".

U XI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Majdekova ulica, Godrijanov put, Deželićeva ul., Kundekova ul., Basarićekova ul., Tvrđavska ul., Podgrađe, Trg V. Nazora, Posavska ul., Svetličićeva ul., Gregčeva ul., Popevačeva ul., Rajski odvojak, Ul. Lipa".

U XII izbornoj jedinici treba dodati riječi "Stjepana Škrinjara", Cvjetka Krnjevića, Vladimira Rubetića, Ivana Šveara, Josipa Juraja Posilovića", te brisati riječi "Majdekova ulica, Godrijanov Put, Deželićeva ul, Kundekova ul, Basaričekove ul, Tvrđavska ul, Podgrađe, Trg V. Nazora, Posavska ul., Svetličićeva ul., Gregčeva ul., Popevačeva ul., Rajski odvojak".

U članku 10. u Općini Kloštar-lvanić u I izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Duga ulica, Starine, dio Trojičke ul. od br. 1 - 15 i od 2 - 16".

U VI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Odvojak Svetog Duha, Poljanski brijegi, Trdošćev brijeg, Mirna dolina, Veseli kutić".

U VII izbornoj jedinici riječi: "maja i Košutarica" treba brisati i dodati riječi "Put u Raj, Vidikovac, Predavečki put, Predavečki odvojak I i II".

U VIII izbornoj jedinici riječi: "Trojička ul." treba brisati i dodati riječi: "dio Trojičke ulice od br.17 - 29 i broj 18, Vinogradska ul, Put u trojičke vinograde".

U Općini Lipovljani u VII izbornoj jedinici riječi: "1. Maja i Košutarica" treba brisati.

U Općini Lekenik u VII izbornoj jedinici "Petrovac i Žažina" treba brisati i dodati riječi: "Brežane, Cerje i Pustike".

U VIII izbornoj jedinici riječi: "Brežano, Cerje i Pustike" treba brisati i dodati riječi: "Petrovac i Žažina".

U Općini Martinska Ves u III izbornoj jedinici riječi: "Palanjek" treba brisati.

U VIII izbornoj jedinici riječi: "Petrovac i Žažina" treba brisati.

U Općini Sunja u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Suvaj" treba stajati riječ: "Suvoj".

U Općini Hrvatska Kostajnica izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

G. Hrastovac (G. Hrastovac i Mračaj).

II izborna jedinica:

Kost, Majur (naselja Panjani, Kostrići i Kost, Majur sa ulicama: Bratstva i jedinstva kbr. 2 - 12 i 41, D. Trstenjaka kbr. 1 - 45 i 2 - 44, K. Šuštića kbr. 6 - 36 i 7 - 39, Kolodvorska kbr. 1 - 11 i 2, N. Jurčića kbr. 1 - 35 i 2 - 36.

III izborna jedinica:

Stubalj (naselje Stubalj, Graboštani i Kost, Majur ulice Božjakovina i Mlinska ulica).

IV izborna jedinica:

Hrv. Kostajnica I (naselje Selište i Hrv. Kostajnica, ulice: Omladinska, 29. novembra, Tirol, Var. bunar, M. Drakulića i Boračka ulica).

V izborna jedinica:

Hrv. Kostajnica II (ulice R. Djetelića, Unska, Trg M. Tita, A. Tomulića, D. Trstenjaka, M. Vučića).

VI izborna jedinica:

Hrv. Kostajnica III (ulice V. Nazora. N. Marakovića, Trg narodnih heroja, K. Hajdića, J. Djetelića, Z. Radić).

VII izborna jedinica:

Hrv. Kostajnica IV (ulice P. Mećave, 4. maja, A. Butorac, R. Milojević, M. Brkljačić, S. Draića, Školska, 1. maja, 25. maja).

VIII izborna jedinica:

Hrv. Kostajnica V (ulice Z. Bronzića, Banijska, JNA, žrtava fašist. terora, V. Vlahovića)".

U Općini Mečenčani izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Komogovina (naselje Komogovina).

II izborna jedinica:

Borojevići (naselje Lovča i Borojevići od kbr. 2 - 70 i kbr. 3 - 69).

III izborna jedinica:

Mečenčani (naselje Borojevići od kbr. 72 08A i kbr. 71 - 131 i naselje Mečenčani od kbr. 2 - 60 i kbr. 3 - 73).

IV izborna jedinica:

Prevršac (naselje Prevršac i naselje Mečenčani od kbr. 85 - 117).

V izborna jedinica:

Knezovljani (naselje Knezovljani i Umetići).

VI izborna jedinica:

D. Bjelovac (naselje D. Bjelovac i G. Bjelovac).

VII izborna jedinica:

Svinica (naselje Svinica od kbr. 2 - 104 i 3 - 119).

VIII izborna jedinica:

Kostreši Bjelovački (naselje Kostreši Bjelovački i naselje Svinica od kbr. 122 - 266 i kbr. 125 - 135)".

U Općini Donji Kukuruzari izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Gornja Velešnja (naselje G. Velešnja).

II izborna jedinica:

Donja Velešnja I (naselje D. Velešnja od kbr. 1 - 145 i kbr. 2 - 22):

III izborna jedinica:

Donja Velešnja II, (od kbr. 24 - 11).

IV izborna jedinica:

Babina Rijeka (od kbr. 1 - 53 i kbr. 2 - 54A).

V izborna jedinica:

Donji Kukuruzari I (naselje Bab. Rijeka od kbr. 55 - 69 i kbr. 56 - 82 i naselje Donji Kukuruzari od kbr. 1 - 39 i kbr. 2 - 38).

VI izborna jedinica:

Donji Kukuruzari II (D. Kukuruzari od kbr. 40 - 88 i kbr. 41 - 81).

VII izborna jedinica:

Gornji Kukuruzari (naselje G. Kukuruzari i naselje Veliko Krševo od kbr. 3 - 27 i kbr. 6 - 30).

VIII izborna jedinica:

Vel. Krčevo (naselje V. Krčevo od kbr. 31 - 59 i kbr. 32 - 88 i naselje Malo Krčevo)."

U Općini Utolica izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Rosulje I (od kbr. 1 - 61 i 2 - 62).

II izborna jedinica:

Rosulje II (od kbr. 63 - 217 i 64 - 84).

III izborna jedinica:

Slabinja I (od kbr. 1 - 95 i 2 - 92).

IV izborna jedinica:

Slabinja II (od kbr. 91 - 215 i 98 - 172).

V izborna jedinica:

Sr. Meminska (naselje Srednja Meminska).

VI izborna jedinica:

Utolica I (od kbr. 1 - 69 i 2 - 68).

VII izborna jedinica

Utolica II (od kbr. 71 - 137 i 70 - 128).

VIII izborna jedinica:

Rausovac (naselje Rausovac i naselje G. Meminska)."

U Općini Hrvatska Dubica izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Baćin Gornji.

II izborna jedinica:

Baćin Donji.

III izborna jedinica:

Cerovljani Gornji.

IV izborna jedinica:

Cerovljani Donji.

V izborna jedinica:

Hrv. Dubica I (ulice Đ. Trninića, 25. maja).

VI izborna jedinica:

Hrv. Dubica II (ulica A. Kulišić, A. Malkoča, M. Tita, M. Franković, 4. maja, T. Kesića, Ses. Stanisavac).

VII izborna jedinica:

Hrv. Dubica III (ulice Z. Duzadžića, ul. JNA kbr. 1 - 35 i 2 - 38, M. Lončara, N. Dragorajca, Obala J. i D. Diuković, Partizanska, Trg žrtava fašističkog terora).

VIII izborna jedinica:

Hrv. Dubica IV (ulice B. Alinčić, B. Mišljenović, B. Nikodić, B. Vučković, B. Straić, Dubič, partizana, Koz. partizana, Mlašenović D. Runića strana, 45. srp. divizije, V. Milovčević, M. Pucara, B. Vranešević, JNA kbr. 37 - 99 i 48 - 74)".

IV. ŽUPANIJA KARLOVAČKA

U članku 12. I izborna jedinica treba glasiti:

"Ogulin - J. b. Jelačića do Nazorove, J. J. Strossmayera, I. B. Mažuranić, I. G. Kovačića, Trg hrvatskih rodoljuba, V. Nazora, A. Stepinca, Lj. Gaja, A. Šenoe, P. Preradovića, Samoborščanska, B. Frankopana i to neparni brojevi od Lomoščanske do Jelačićeve, Proce, Struga, Bolnička, Vijenac, T. Ujevića, Vijenac I. Marinkovića, Zrinjski trg, Nova cesta, Zulejkina, Zagrad, Zagradski odvojak, Gorica, Krči, Mala cesta, Cvjetna, Stara cesta do benzinske stanice, Brod, Brodski odvojak, Bukovnička, Voćarska, Vrtače, Vrtački odvojak, Grediščka, Dobrina, Klanci, Pračučanska, Draga, Kopelska, Klečka, Bukovnički odvojak, Bukovnik, Žegar I - X, Podvrh I - VIII, Drenovac, Sveti Jakov, Krlenac, Šetalište Krlenac, Put škare, Vučić Selo, Kalci, Gavani, Kostelići, D. Cesarića, Zečeva, Humac, Lomonščanska, Kut, Radnički put, Škrile I - II, Bukovica, Jakovčić, Pešćenica, Svetog Roka, Dugave od br. 1 - 32, Dražice, Otok Oštarski".

II izborna jedinica treba glasiti:

"Stara cesta do benzinske stanice, Sveti Petar, Marković Selo, Puškarići, Turkovići, Vitunj, Krakar, Tomići, Vukelići, Radojčići, Trbovići, Partizanska Drežnica, Maravić Draga, Seočani, Brezno Drežničko, Zrnići, Nikolići, Vručac, Podbitorij, Jasenak, Potok Musulinski, Donje Zagorje, Gornje Zagorje, Zagorje Modruško, Desmerice, Salopek Selo, Dujmići, Bošt, Brezik, Dlakovac, Kučinić Selo, Sabljak Selo, Dujmić Selo".

III izborna jedinica treba glasiti:

"Ogulin - Banova, Karlovačka, Kolodvorska, Ogulinska, Siča, Treskavac, Vrtlarska, Zagorska, Turkalji, Podveljun, Rasadnik, Senjska cesta, Stara cesta, Munjava, Zdenac, Tounj, Gerovo Tounjsko, Potok Tounjski, Rebrovići, Kamenica Skradnička, Tržić Tounjski, Oštarije, Skradnik, Mihaljevići, Čakovec, Modruš, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Munjava Modruška, Carevo Polje, Cerovnik, Vojnovac, Troji Vrh, Istočni Troji Vrh, Vajin Vrh, Plaški".

IV izborna jedinica treba glasiti:

"Blata, Begovac Plaščanski, Jezero I, Lapat, Latin, Pothum Plaščanski, Kunić, Međeđak, Vera, Zebić i Plaška Glava".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Polaj" treba stajati riječ "Poloj".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Grabrik", "Vodna Draga" trebaju stajati riječi: "Grabrk", "Vodena Draga".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Velemenić, Bankovački Leskovac, Ninski Vrh" trebaju stajati riječi: "Velemerić, Barilovački Leskovac, Vinski Vrh".

U XI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Gornje Mrzlo Polje Mrežničko".

U XIV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Stative" trebaju stajati riječi "Gornje Stative".

U XV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Moša Pijade" treba stajati riječ: "Grabrik", i dodati riječi: "lvan Mažuranić".

U XVII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Gornja Trebinja od br. 69 - 101".

U XX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Bosanski Kovačevac" trebaju stajati riječi: "Banski Kovačevac".

U članku 13. - Grad Karlovac u I izbornoj jedinici iza riječi: "Gornja Trebinja" treba dodati riječ: "od 69 - 101, Rečica, Šišljavić, Gornje Mekušje".

U XI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Gajeva 1 i 3, Preradovićeva".

U XII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "MZ Orlovac".

U XIII izbornoj jedinici treba dodai riječi: "Hrnetić - Novaki, Donje Pokuplje, Mahično, Kalinovac, Vukoder, Konjkovsko, Gorščaki, Tuškani, Šebreki".

U članku 14. u Općini Ozalj u VIII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Veliki Vrh Kamanjski, Preseka, Mali Vrh Kamanjski".

U Općini Žakanje u I izbornoj jedinici riječi: "Veliki Vrh Kamanjski, Preseka, Mali Vrh Kamanjski" treba brisati.

U Općini Bosiljevo u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Kasunj" treba stajati riječ: "Kasuni".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Danj" treba stajati riječ: "Dani".

U Općini Barilović u VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Lučuca" i "Podlaninsko" trebaju stajati riječi: "Lučica" i Podplaninsko".

U Općini Skakavac u III izbornoj jedinici riječi: "Blatnica Pokupska" treba brisati.

U VIII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Slunjski Moravci".

V. ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

U članku 16. - Grad Varaždin - IV izborna jedinica treba glasiti:

"Preostale ulice III Mjesne zajednice Varaždin".

VII izborna jedinica treba glasiti: "Preostale ulice IV Mjesne zajednice Varaždin".

U članku 17. u Općini Ludbreg u I izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Vinogradi Ludbreški".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Sigetac" treba stajati riječ "Sigetec".

U Općini Donji Martijanec u VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Madaraševac" treba stajati riječ: "Madaraševec".

U Općini Breznica izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Bisag, Borenec, Čret Bisaški, Tkalec Breznički

II izborna jedinica:

Drašković

III izborna jedinica:

Jarek Bisaški, Jales Breznički

IV izborna jedinica:

Vinično

V izborna jedinica:

Podvorec, Mirkovec Breznički

VI izborna jedinica:

Breznica od kbr. 1 do kbr. 133

VII izborna jedinica:

Breznica od kbr. 134 do kbr. 200, od kbr. 251 do kbr. 253 i od kbr. 287 do kbr. 314

VIII izborna jedinica:

Breznica od kbr. 201 do kbr. 250 i od kbr. 254 do kbr. 286".

VI. ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

U članku 18. u I izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Budančevica".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Bradići" treba stajati riječ: "Brodići", umjesto riječi: "Batinjske" treba stajati riječ: "Batinske", umjesto riječi: "Grkira i Severavci" trebaju stajati riječi: "Grkine i Severovci", a riječi "Hladna Voda" treba brisati.

U III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ana" trebaju stajati riječi: "Sveta Ana" i dodati riječ: "Rakitnica".

IV izborna jedinica treba glasiti:

Đurđevac - dio naselja Đurđevac bez naselja Grkine i Severovci.

V izborna jedinica treba glasiti:

Molve Grede, Molve, Novo Virje, Ždala, Repaš, Gola, Novačka.

U članku 19. - Grad Koprivnica u VIII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Ljudevita Gaja".

Grad Križevci u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Groberanec" treba stajati riječ: "Greberanec".

U III izbornoj jedinici umjesto riječi: "M. Dotonija i Ronarića" trebaju stajati riječi: "M. Detonija i Renarića".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "F. Galovićeva" trebaju stajati riječi "F. Galovića".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Marinovec" treba stajati riječ: "Marinovac".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Stara Ves Ravonska" trebaju stajati riječi: "Stara Ves Ravenska".

U članku 20. u Općini Sveti Petar Orehovec u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Podravec i Kolarce" trebaju stajati riječi: "Podravec i Kolarec".

U III izbornoj jedinici riječ: "Vukovec" treba brisati i dodati riječi: "Bogačevo Riječko i Nemčevec".

U IV izbornoj jedinici riječi: "Bogačevo Riječko i Nemčevec" treba brisati, dodati riječ "Vuhovec", a umjesto riječi "Hiženovec" treba stajati riječ: "Hižanovec".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Šoprun" treba stajati riječ "Šopron".

U Općini Sveti Ivan Žabno u II izbornoj jedinici riječi: "do br. 29" treba brisati i dodati riječ "Međačevo".

U III izbornoj jedinici riječi: "T. Trema, Gornje Selo od br. 29a" treba brisati, a umjesto riječi: "Grabovec i Pruga" trebaju stajati riječi: "Grabrovec i Purga".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Bjelovarska" treba stajati riječ "Bjelavine".

U Općini Đurđevac u I izbornoj jedinici treba dodati riječi: "i Kalinovica".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "dio Ulice D. Basaričeka od br. 2 - 34 i od br. 1 - 31" trebaju stajati riječi: "Ulica D. Basaričeka"

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "I. Mažuranića" trebaju stajati riječi: "I. Đuriševića".

U Općini Molve u II izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Gornja Šuma".

U Općini Ferdinanovac u IV izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Molvice".

U VI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Stari Drum, P. Preradovića, M. P. Miškine, G. Karlovčana".

U Općini Kloštar Podravski u VI izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Dravska".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Dubrovnik" treba stajati riječ: "Dubovnik".

U VIII izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Štrosmaerova".

VII. ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

U članku 21. u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Donje Sredice" trebaju stajati riječi: "Gornje Sredice", umjesto riječi: "Žabljak" treba stajati riječ: "Žabjak", umjesto "Stančić" treba stajati riječ: "Stančići", a riječ: "Dijebali" treba brisati.

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Kozarevac" trebaju stajati riječi: "Kozarevac Račanski", a umjesto riječi "Nevenac" treba stajati riječ: "Nevinac".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Keglevac" treba stajati riječ "Kegljevac".

U IX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ravnaca" treba stajati riječ: "Ravneš".

U X izbornoj jedinici riječi: "Donji Lipovčani" treba brisati.

U XI izbornoj jedinici riječi: "Draganec, Samarica, Donja Petrička, Srijedska, Stara Ploščica" treba brisati.

U XIII izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Kajgana".

U članku 22. - Grad Bjelovar u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Mlinovec i Ivanćanska" trebaju stajati riječi "Mlinovac i Ivanovčanska".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "N. Sopa" trebaju stajati riječi: "N. Šopa".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ninska" treba stajati riječ: "Niska".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "B. Papandopule" trebaju stajati riječi: "B. Papandopula".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "BI. G. Kotaskog" trebaju stajati riječi: "Bl. G. Kotorskog", a umjesto riječi: "O. Kotarske" trebaju stajati riječi: "O. Kotorske".

U članku 23. u Općini Veliko Trojstvo u V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Donji" treba stajati riječ: "Doljani".

U Općini Kapela u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Srednja Vilenica" trebeju stajati riječi: "Srednja Diklenica".

U Općini Čazma u III izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Vagovina".

U IV izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Milaševac i Bojana".

U VI izbornoj jedinici riječ: "Milaševac" treba brisati i dodati riječi: "Zdenčec i Sišćani".

U Općini Štefanje u II izbornoj jedinici riječi: "Starine i Gornja Šušnjara" treba brisati.

U IV izbornoj jedinici riječ: "Blatnica" treba brisati.

U VI izbornoj jedinici riječi: "Sišćani i Zdenčec" treba brisati i dodati riječi: "Donja Šušnjara i Gornja Šušnjara".

U VII izbornoj jedinici riječi: "Donja Šušnjara" treba brisati.

U VIII izbornoj jedinici riječi: "Vagovina i Bojana" treba brisati i dodati riječi: "Blatnica i Starine".

VIII. ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

U članku 24. u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Seke" treba stajati riječ "Selce".

VIII izborna jedinica treba glasiti:

"Brce, Brešca, Jurdani, Jušići, Kučeli, Lipa, Malemune, Mali Brgut, Matulji, Mihotići, Mučići, Pasjak, Permani, Rukavac, Rupa, Šapjane, Velemune, Veli Brgut, Zaluki, Zvoneće, Žejane, Klana, Škalnica, Kastav".

XIX izborna jedinica treba glasiti:

"Anton, Bregi, Brseč, Donji Kraj, Dobreč, Golovik, Grabrova, Ičići, Ika, Jelena, Kalac, Liganj, Lovran, Lovranska Draga, Mala Učka, Martina, Medveja, Mošćenice, Moščenička Draga, Obrš, Opatija, Oprič, Petar, Pobri, Poljane, Sučići, Tuliševica, Vela Učka, Veprinac, Zagore".

U članku 25. - Grad Rijeka u XIlI izbornoj jedinici riječ "Kostrena" treba brisati.

Grad Novi Vinodolski u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Klančići" treba stajati riječ "Klančić".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Žagonjska" treba stajati riječ "Zagonjska".

U XII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Merci" treba stajati riječ "Menci".

Grad Opatija u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "75 - 91 (neparni)" trebaju stajati riječi "75 - 81 (neparni)".

Grad Crikvenica u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Urbanitz" treba stajati riječ "Urbanetz", umjesto riječi: "Garvaisa" treba stajati riječ "Gervaisa", umjesto riječi: "Kostrančića" treba stajati riječ: "Kostrenčića", a iza riječi: "Milovana" treba brisati zarez.

U III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Andreasa" treba stajati riječ "Andresa".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Kotarska" treba stajati riječ "Kotorska".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Zoričić" treba stajati riječ: "Zoričići".

U IX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Kočjak" treba stajati riječ: "Kačjak", a iza riječi: "Klanfari" stavlja se zarez.

U X izbornoj jedinici umjesto riječi: "Zagrebačke ulice" trebaju stajati riječi: "Zagrebačka ulica".

U XI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Jadrovo" treba stajati riječ "Jadranovo".

U XII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Drače" treba stajati riječ "Dranče", a umjesto riječi: "Jesenova" treba stajati riječ: "Jasenova".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Metkino" treba stajati riječ: "Matkino".

Grad Krk u I izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Nikole Udine Algarottia".

U III izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Košljun".

U X izbornoj jedinici riječ: "Poljica" treba brisati i dodati riječ "Žgaljići".

U XI izbornoj jedinici riječ "Žgaljići" treba brisati i dodati riječ "Poljica".

U članku 26. u Općini Kraljevica izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Kraljevica - ulice Vršina, Fara, Bakarački put, Kavranić, Kumrovečka i Sisačka

II izborna jedinica:

Kraljevica - ulice Filipa Pavešića, Podfara, Faranski Progon

III izborna jedinica:

Kraljevica - Braće Radića, Zrinjski trg, Mata Valjata, Brodarska, Vrtić, Palih boraca, Frankopanska, Obala m. Tita, Rovina, Kalina, Sušilo

IV izborna jedinica:

Kraljevica - ulice Štrosmajerova, Ivana Jakovčića, Kovačnica, Zahrustica, Preradovićeva

V izborna jedinica:

Kraljevica - ulice Banj, Uglica, Dražina, Milovana Šenoe, Podbanj, Milana Jurkovića, Oštro, Milutina Cihlara, Javorišće, Šetalište Vladimira Nazora

VI izborna jedinica:

Kraljevica - ulice Ivana Pravdice - Tominog i Carovo

VII izborna jedinica:

Šmrika

VIII izborna jedinica:

Bakarac - naselja: Baharac, Križišće, Mali Dol i Veli Dol".

U Općini Bakar izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Bakar - ulice: Gornji Grad, Voj, Gornja Zagrada, Donja Zagrada, Koguli i Omladinska

II izborna jedinica:

Bakar - ulice: Lokaj, Klanac, Stara Cesta, Nova Cesta, Primorje, Veberova, Senjska, Breg i Nautička

III izborna jedinica:

Kukuljanovo - naselja: Kukuljanovo, Plosna i Ponikve

IV izborna jedinica:

Krasica

V izborna jedinica:

Praputnjak

VI izborna jedinica:

Škrljevo

VII izborna jedinica:

Ružić Selo i Zlobin

VIII izborna jedinica:

Hreljin i Meja Gaj".

U Općini Mali Lošinj u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Sušak" treba stajati riječ: "Susak".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Čunski" treba stajati riječ "Cunski".

U III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ljubljanska, Poljana III i Prevlaka" trebaju stajati riječi: "Šime Kvirina Kozulića, Matice hrvatske, Poljana II i Privlaka".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Valdarsko, I. S. Vidulića i Vrak" trebaju stajati riječi: "Valdarke, Braće Ivana i Stjepana Vidulić i Vršak".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Ikat i Dell Conte" trebaju stajati riječi: "Čikat i Dellconte Giovanni".

U Općini Cres u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Put fortače" trebaju stajati riječi: "Put fortece".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Varožina" treba stajati riječ "Varozina".

U III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Veli dvor, Kutonina i Kapetana Nikole Drae" trebaju stajati riječi: "Trg Veli Dvor, Kutonjina i Kapetana Nikole Draže".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Noise" treba stajati riječ: "Moise".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi "Vidović" treba stajati riječ "Vidovići".

U VI izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Zbišina".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Podol" trebaju stajati riječi "Mali Podol".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Niška" treba stajati riječ "Niska".

U Općini Lovran u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "36 - 0 (parni)" trebaju stajati riječi: "36 - 40 (parni)".

U Općini Matulji u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Tunić" treba stajati riječ "Turnić".

U VII izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Zaluki".

U Općini Brod Moravice u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Doluši" treba stajati riječ "Doluš".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Donji Šehovec, Gornji Šehovec, Klešiće Selo i Goršteki" trebaju stajati riječi: "Donji Šehovac, Gornji Šehovac, Klepeće Selo i Goršeti".

U VII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Vahtarna ulica".

U Općini DeInice u VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Guče Selo" trebaju stajati riječi "Guće Selo".

U Općini Fužine u VIII izbornoj jedinici riječi: "Općina Lokve" treba brisati.

U Općini Lokve u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Mrzla voda" trebaju stajati riječi: "Mrzla Vodica".

U Općini Ravna Gora u IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Suhijana Radića" trebaju stajati riječi: "Suhi Vrh i Stjepana Radića".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi "Bojska" treba stajati riječ "Brojska".

U Općini Skrad u VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Sleme Skradsko i Podslemenski Lazi" trebaju stajati riječi: "Sljeme Skradsko i Podsljemenski Lazi".

U Općini Vinodolaka u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Poduljan" treba stajati riječ "Poduljin".

U III izbornoj jedinici iza riječi: "Štale" treba staviti zarez.

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Klairići" treba stajati riječ "Klarići", iza riječi "Benići" treba brisati zarez, a umjesto riječi "Goričane" treba stajati riječ "Goričine".

U VIII izbornoj jedinici iza riječi: "Podsopalj" treba brisati zarez.

IX. ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

U članku 27. u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Vlašić" treba stajati riječ "Vlašići".

U XIV izbornoj jedinici riječ "Sinac" treba brisati.

U XVI izbornoj jedinici umjesto riječi "Srpsko polje" trebaju stajati riječi: "Hrvatsko polje".

U XX izbornoj jedinici treba dodati riječi "Žuta Lokva".

U članku 28. - Grad Gospić u V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Oranice" treba stajati riječ "Ornice".

U VII izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Vrebac".

Grad Otočac u X izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Glavace".

U članku 29. u Općini Pag u VII izbornoj jedinici ujesto riječi: "Dio mjesta Pag" trebaju stajati riječi: "Dijelovi mjesta Pag".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Dio mjesta Pag" trebaja stajati riječi: "Dijelovi mjesta Pag", iza riječi "Vela gušterna" trebaju stajati riječi: "Ruićeva ulica", a umjesto riječi: "Prosiza" treba stajati riječ "Prosika".

U Općini Novalja u VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Lunjski pud" trebaju stajati riječi "Lunjski put".

U VIII izbornoj jedinici iza riječi: "područje Bok" trebaju stajati riječi: "područje Močišćak do Vodovodne ulice".

U Općini Perušić u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Kalnovača" treba stajati riječ: "Kalinovača".

U III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Kruškica" treba stajati riječ: "Kruščica".

U Općini Karlobag izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Dolac, Laktinac, Sveti Nikola, Staništa i Vidovac Cesarički

II izborna jedinica:

Divka Budaka od 21 - 37, Dražica, Fortica, Kralja Zvonimira, Vile Velebita i Varoš

III izborna jedinica:

Frankopanska, Divka Budaka od 1 - 21, Popa Marka Mesića, Molinarijev trg, Jerka Rukavine i Obala Vladimira Nazora

IV izborna jedinica:

Kneza Domagoja, Braće Radić, Naselje bana Josipa Jelačića, Ante Starčevića, Punta i Uskočka

V izborna jedinica:

Cesarica

VI izborna jedinica:

Sušanj Cesarički, Konjsko, Ledenik Cesarički, Kućišta Cesarička i Baške Oštarije

VII izborna jedinica:

Lukovo Šugarje

VIII izborna jedinica

Barić Draga".

X. ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

U članku 30. u XVIII izbornoj jedinici treba dodati riječi:

"Žabljača, Suha Mlaka, Krivaja - Pustara, Mali Rastovac, Nova Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Donje Predrijevo, Duga Medja, Grudnjak, Kutovi, Obradovci, Slavonske Bare, Zokov Gaj, Gutmanovci."

U XIX izbornoj jedinici treba dodati riječi:

"Bjeljevina Orahovička, Crkvari, Dolci, Šumeće, Donja Pištana, Duzluk, Karlovac Feričanački, Magadinovac, Nova Jošava, Stara Jošava, Humljani, Krajna, Krašković, Prekoračani, Slatinski Drenovac."

U XX izbornoj jedinici riječi: "Dolci i Slatinski Drenovac" treba brisati i dodati riječi: "Brezovljani Vojlovički, Bukvik, Paušinci, Rajino Polje. Vojlovica".

U članku 31. - Grad Podravska Slatina u V izbornoj jedinici iza riječi "Podravska Slatina" treba stajati riječ "lvanbrijeg", a riječi u zagradi "Ivanbrijeg i Marka Marulića" treba brisati.

U članku 32. u Općini Čađavica u I izbornoj jedinici umjesto riječi "Dubrovačka" treba stajati riječ "Dubravačka".

U Općini Crnac u VII izbornoj jedinici umjesto broja: "180" treba stajati broj "190".

U Općini Čačinci VII i VIII izborna jedinica trebaju glasiti:

"VII izborna jedinica:

Bukvik

VIII izborna jedinica:

Brezovljani Vojlovički, Paušinci, Rajno Polje, Pušina".

XI. ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

U članku 33. u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Novo Selo" treba stajati riječ "Španovica".

U VI izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Komarovci".

U VII izbornoj jedinici treba dodati riječ "Vesela".

U IX izbornoj jedinici treba dodati riječ "Pavlovci".

U X izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Novi Zdenkovac, Nova Ljeskovica, Draganlug, Darkovac, Mokreš, Dobra Voda, Jezero i Stojčinovac".

U XI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Bolomače, Rasna, Kamenska, Amatovci, Klisa, Nježić i Bogdašić".

U XVII izbornoj jedinici iza riječi: "Kusonje" treba dodati riječ "Dragović".

U XVIII izbornoj jedinici iza riječi: "G. Viteza" treba dodati riječi: "Ulica Marinkovac".

U članku 35. u Općini Pakrac u IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Novo Selo" treba stajati riječ: "Španovica".

Iza Općine Pakrac trebaju stajati Općina Podgorač, Općina Đurđenovac i Općina Ferečanci sa izbornim jedinicama koje glase:

"Općina Podgorač

I izborna jedinica:

Stipanovci, Kelešinka.

II izborna jedinica:

Razbojište, Ostrošinci.

III izborna jedinica:

Budimci - ulice: V. Mišića (neparni kć. brojevi), Mlinska, V. Karadžića, Lužak.

IV izborna jedinica:

Budimci - ulice: V. Mišića (parni kć. brojevi) I. L Ribara, Staparska, Sječanjska.

V izborna jedinica:

Podgorač - ulice: Štrosmajerova, J. Kozarca.

VI izborna jedinica:

Podgorač - ulice: K Tomislava i naselje Kršinci.

VII izborna jedinica:

Podgorač - ulice: P. Preradovića, Trg P. Pejačevića, Hinka Juhna, M. Gupca i naselje Klenik.

VIII izborna jedinica:

Poganovci i B. Loza.

Općina Đurđenovac

I izborna jedinica:

Beljevina i Krčevina.

II izborna jedinica:

Bokšić i Bokšić Lug.

III izborna jedinica:

Đurđenovac - ulice: I. Gundulića, Taninska, J. Kozarca, A. B. Šimića, Trg b. Jelačića.

IV izborna jedinica:

Đurđenovac - ulice: Radnička, Trg A. Starčevića, Kardinala A. Stepinca, B. Radića I. Mažuranića, M. Marulića, M. A. Reljkovića, I. Meštrovića, Dore Pejačević, A. Mihanovića.

V izborna jedinica:

Đurđenovac - ulice: M. Gupca, P. Svačića, Lj. Gaja, Kralja P. Krešimira IV, Kolodvorska, Trg N. Š. Zrinskog, Frankopanska, K. Tomislava, K. Zvonimira, V. Nazora, Željeznička, Cvjetna.

VI izborna jedinica:

Pribiševci, Gabrilovac, Ličko Novo Selo, Našičko Novo Selo.

VII izborna jedinica:

Klokočevci, Lila, Lipine.

VIII izborna jedinica:

Šaptinovci, Sušine, Teodorovac.

Općina Feričanci

I izborna jedinica:

Donja Motičina - ulice: Bana Jelačića, Ivana Gundulića, Istarska, P. Miškine, Vinogradska, Športska.

II izborna jedinica:

Donja Motičina - ulice: B. Radića, I. Mažuranića.

III izborna jedinica:

Donja Motičina - ulica: M Gupca i Vučjak Feričančki.

IV izborna jedinica:

Feričanci - ulice: Kolodvorska i Osilovačka.

V izborna jedinica:

Feričanci - ulice: Dore Pejačević i Josipa Kozarca.

VI izborna jedinica:

Feričanci - Trg M. Gupca i ulice: Zrinska, Mirogojska, Vinogradska, Valenovac.

VII izborna jedinica:

Feričanci - ulice: Ferićeva, Brkičev arman, Zvekanov kut, Petrovac.

VIII izborna jedinica:

Seona, G. Motičina, Gazije".

XII. ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

U članku 38. u Općini Okučani u I izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Šagovina Mašićka i Žuberkovac".

XIII. ŽUPANIJA ZADARSKO-KNINSKA

U članku 39. XVI izborna jedinica treba glasiti:

"Smiljevac, Bili Brig, Gornji Bilig, Crvene Kuće, Gaženica, Dračevac zadarski, Crno, Ploče, Ričine, Arbanasi"

U XVII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Poluotok, Jazine" trebaju stajati riječi: "Poluotok, Jazine I, Brgulje, Silba, Olib, Molat, Zapuntel, Premuda, Ist, Rava, Veli Iž, Mali Iž".

U XVIII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Stanovi".

U XX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Borik i Vlado Bagat" trebaju stajati riječi: "Puntamika i Maslina".

U članku 40. u Gradu Zadru u XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "sjeverno od zadarske obilaznice" trebaju stajati riječi: "sjeverno do granice MZ Vidikovac".

U članku 41. u Općini Sv. Filip i Jakov u III izbornojjedinici treba dodati riječi: "Babac".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Babac" treba stajati riječ: "Sikovo".

U članku 42. u Općini Udbina izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

MZ Udbina (svi parni kć. brojevi).

II izborna jedinica: "

MZ Udbine (svi neparni kć. brojevi).

III izborna jedinica:

MZ Podlapača, Breštane, Jagodnja, Tolić, Srednja Gora, Svračkovo Selo.

IV izborna jedinica:

MZ Bunić, Šalamunić.

V izborna jedinica:

Debelo Brdo, Grabošić, Vedašić, Klašnjica, Frkašić.

VI izborna jedinica:

MZ Pećane, Jošan, Krbava.

VII izborna jedinica:

MZ Donji Mekinjar, Kurjak, Komić.

VIII izborna jedinica:

MZ Visuć, Bukovac Visučki, Ondić."

U Općini Titova Korenica izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

MZ Titova Korenica (svi parni kć. brojevi).

II izborna jedinica:

MZ Titova Korenica (svi neparni kć. brojevi).

III izborna jedinica:

MZ Ličko Petrovo Selo, Zaklopača i Rešetar.

IV izborna jedinica:

MZ Novo Selo, Željava, Jezerce, Prijeboj, Ćujića Krčevina, KapeIa Korenička.

V izborna jedinica:

Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Rudanovac, Homoljac, Vrelo Koreničko i Mihaljevac.

VI izborna jedinica:

MZ Čanak, Kozjan, Trnacac, Krbavica, Vrpile.

VII izborna jedinica:

MZ Vranovača, Kompolje Koreničko, Šeganovac, Kalebovac, Gradina Korenička, Ponor Korenički.

VIII izborna jedinica:

MZ Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Bjelopolje."

U Općini Smoljanac izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

MZ Smoljanac

II izborna jedinica:

MZ Donji Vaganac

III izborna jedinica:

MZ Gornji Vaganac

IV izborna jedinica:

MZ Sertić Poljana

V izborna jedinica:

MZ Korana

VI izborna jedinica:

MZ Plitvice

VII izborna jedinica:

MZ Poljanak

VIII izborna jedinica:

Rastovača".

XlV. ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

U članku 43. izborne jedinice XVIII, XIX, i XX trebaju glasiti:

"XVIII izborna jedinica:

Bračevci, Drenje, Forkuševci, Gorjani, Ivanovci, Josipovac, Jurjevac, Kešinci, Koritna, Kućanci, Kuševac, Mrzović, Paljevine, Potnjani, Preslatinci, Punitovci, Đakovačka Satnica, Semeljci, Široko Polje, Tomašinci, Viškovci, Vrbica, Vučevci (MZ stare općine Đakovo).

XIX izborna jedinica:

Braća Ribar, Centar, Gabro Hes, Kolodvor, Matija Gubec, Rade Končar.

XX izborna jedinica:

Regal Vajs, Đakovačka Brežnica, Bučje, Budrovci, Dragotin, Đurđanci, Gašinci, Hrkanovci, Kondrić, Lapovci, Levanjska Varoš, Lipovac, Majar, Mandičevac, Strizivojno, Musić, Novi Perkovci, Ovčara, Pavčje, Piškorevci, Podgorje, Pridvorje, Slobodna Vlast, Đakovački Selci, Drenjski Slatnik, Svetoblažje, Trnava (mjesne zajednice stare općine Đakovo)".

U članku 44. - Grad Đakovo u II izbornoj jedinici umjesto riječi: "od 2 do 29" trebaju stajati riječi "1 do 29".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "B. Nušića" trebaju stajati riječi: "B. Kašića", umjesto riječi: "i od 65 lijeva strana" trebaju stajati riječi: "lijeva strana".

U članku 45. u Općini Ernestinovo u IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "MZ Korođ" trebaju stajati riječi "MZ Laslovo".

U Općini Vuka V izborna jedinica glasi:

"Biračko mjesto 216 MZ Vladislavci".

U Općini Semeljci u IV izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Hrastinski".

U VII izbornoj jedinici riječi: "i Andruševac" treba brisati.

U Općini Gorjani izborne jedinice trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Gorjani: ul. Bolokan od br. 1 - 15, Ritvar od br. 1 - 35 i 2 - 28, Perićeva od br. 2 - 10, Kula od br. 1 - 25 i 2 - 18.

II izborna jedinica:

Gorjani: ul. Bolokan od br. 2 - 72, Punitovačka od br. 2 - 40.

III izborna jedinica:

Gorjani: Punitovačka od br. 1 - 47 i od 42 - 70, Okrugla od br. 1 - 9 i od 2 - 38, Bolokan od br. 17 do kraja.

IV izborna jedinica:

Gorjani: ul. Kula od br. 20 - 106 i od 27 - 89, Grobljanska od br. 1 - 39 i od 2 - 82, Kučanačka od br. 1 - 57 i od 2 - 30.

V izborna jedinica:

Gorjani: ul. Grčka od br. 1 - 87 i od 2 do kraja.

VI izborna jedinica:

Tomašanci: ul. V. Nazora od br. 1 - 41 i od 2 - 72, Kralja Tomislava od br. 2 - 70.

VII izborna jedinica:

Tomašanci: Ul. K. Tomislava od br. 1 - 95, S. Radića od br. 2 - 30.

VIII izborna jedinica:

Tomašanci: ul. S. Radića od br. 1 - 79 i od 32 - 74.

U Općini Punitovci u I izbornoj jedinici iza broja "55" treba dodati riječi: "i Krndije".

U II izbornoj jedinici umjesto broja "1164" treba stajati broj "118".

U III izbornoj jedinici umjesto broja "60" treba stajati broj "64".

U IV izbornoj jedinici iza riječi: "Punitovci" riječ "Josipovac" treba brisati, a iza broja "33" treba stajati riječ: "Josipovac".

U V izbornoj jedinici umjesto broja "30" treba stajati broj "50".

U VI izbornoj jedinici umjesto broja "50" treba stajati broj "52", a umjesto broja "55" treba stajati broj "57".

U VII izbornoj jedinici umjesto broja "76" treba stajati broj "84".

U Općini Strizivojna u III izbornoj jedinici umjesto broja "160" treba stajati broj "165".

U IV izbornoj jedinici umjesto broja "167" treba stajati broj "249".

U VI izbornoj jedinici iza broja "251" i ispred slova "i" treba stajati broj "399".

U Općini Viškovci u II izbornoj jedinici umjesto broja "11" treba stajati broj "115".

XV. ŽUPANIJA ŠIBENSKA

U članku 46. u VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Zabotić" treba stajati riječ: "Zaborić".

U VIII izbornoj jedinici riječi: "Čista Velika" treba brisati.

U XII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Priovac" treba stajati riječ "Pirovac".

U XIV izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Čista Velika".

U članku 47. Grad Šibenik u I izbornoj jedinici: "Čista Velika" treba brisati.

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "Slivno Donje" trebaju stajati riječi: "Sitno Donje".

U IX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Baldekin I, Plišac" treba stajati riječ: "Vidici".

U XIII izbornoj jedinici riječ: "Vidici" treba brisati.

U članku 48. u općini Primošten u VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Zvečevo" treba stajati riječ: "Zečevo".

U Općini Skradin u VIII izbornoj jedinici umjesto riječi "Ždrpanj" treba stajati riječ: "Ždrapanj".

U Općini Vodice u III izbornoj jedinici riječi: "Gaćelezi, Grabovci" treba brisati.

U VIII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Gaćelezi, Grabovci, Čista Velika".

XVI. ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

U članku 49. u IX izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Antin".

U X izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Rokovci".

U XI izbornoj jedinici umjesto riječi: "M. Pijade" trebaju stajati riječi: "Ban Jelačić", a umjesto riječi "S. Knežević" trebaju stajati riječi "V MZ".

U XII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "III gradska MZ Centar".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "B. Bakarića" trebaju stajati riječi: "VI MZ".

XVII. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

U članku 52. u XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Čisla, Kučići, Smolanje i Svinice" trebaju stajati riječi: "Čišla, Kučiće, Smolonje i Svinišće".

U XIV izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Gradac, Brist, Podaca".

U XVI izbornoj jedinici riječi: "Gradac, Brist, Podaca" treba brisati.

U članku 53. Grad Split izborne jedinice IV do X trebaju glasiti:

"IV izborna jedinica:

MZ Bačvice i MZ Grad

V izborna jedinica:

MZ Lučac-Manuš i MZ Gripe

VI izborna jedinica:

MZ Blatine-Škrape i MZ Lokve

VII izborna jedinica:

MZ Split III i MZ Trstenik

VIII izborna jedinica:

MZ Plokite i MZ Kman

IX izborna jedinica:

MZ Kocunar i MZ Sučidar

X izborna jedinica:

MZ Pujanke i MZ Visoka".

Grad Trogir

Izborne jedinice od I do XIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Plano, Travarica - Starčevićeva ulica i Pantana

II izborna jedinica:

Travarica - Sudenli, Rimski put, Muline, Krtine, Grad - Budislavićeva ulica, Hrvatskih mučenika, Trg pape Pavla II, Sinjska i Splitska.

III izborna jedinica:

Travarica - ulice Kneza Trpimira, Brigi, Lokvice, A Hebranga.

IV izborna jedinica:

Travarica - Ulica A. G. Matoša, Put Demunta, Put Plošnjaka.

V izborna jedinica:

Travarica - Ulica kneza Domagoja, Novo naselje, Ribola, Put Gospe od Anđela.

VI izborna jedinica:

Travarica - ulica Put Kapelice i Balancane.

VII izborna jedinica:

Travarica - Put Dragulina, Ulica A. Stepinca, Krbani, Vilajica, Betanija, Zagorska ulica.

VIII izborna jedinica:

Grad - ulice Matice Hrvatske, Mornarska, M. Gupca, Ribarska, Šubićeva, A. Kažotića, Vukovarska, K. Genscherova, Lucićeva, Radovanov trg, Obala bana Berislavića, Obrov, I. Duknovića, Blaža J. Trogiranina i Drvenik Mali.

IX izborna jedinica:

Arbanija, Žedno, Čiovo - Put Gradine, Miševac, Sveti Jure, Gospe kraj mora, Malo more, Svetog Lazara.

X izborna jedinica:

Čiovo - Put brodograditelja, Ulica kralja Tomislava, Svetog Andrije, Mali Balan, V. Nazora, Špira Popovića, Cumbrijan, Lučica, Josipa Slade, Obala kralja Zvonimira, V. Krstulovića, Svetog Petra, Dom starih, Drvenik Veliki.

XI izborna jedinica:

Čiovo - Saldun, Marinova Draga, Sveti Ante, Kamenita ulica, I. Gundulića, Težačka.

XII izborna jedinica:

Čiovo - Balan, Stari put, T. Ujevića, Bilin dolac, Cocina Draga.

XIII izborna jedinica:

OkrugGornji i Okrug Donji".

Grad Solin

Izborne jedinice od I do XI trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Solin - Centar: ulice Kralja Zvonimira od br. 13 - 108, Skojevska (Stjepana Radića) od br. 2 - 48, I radnički savjet od br. 10 - 12

II izborna jedinica:

Solin - Centar: ulice Magistrala od br. 1 - 57 i bb, Put Stare Salone od br. 47 - 65 i bb, Dr Martina Žižića od br. 1 - 33 i bb, Gašpina Mlinica od br. 1 - 59, Kralja Zvonimira od br. 110 - 162 i bb, Skojevska (Stjepana Radića) od br. 62 - 72

III izborna jedinica:

Solin - Centar: ulice Skojevskog odreda (Kneza Trpimira) br. 1, 3 i parni brojevi od 14 - 92, Zgon od br. 2 - 83 i bb, Kliški put od br. 1 - 41 i bb. Mezanovci od br. 1 - 12 i bb, Pozirale od br. 1 - 14 i bb, Glavičine br. 1, Gašpina Mlinica od br. 61 - 95 i bb, Put Majdana od br. 1 - 124 i bb

IV izborna jedinica:

Solin - Sveti Kajo: ulice Barišić Kajo Rudin (Joze Kljakovića Šantića, Hrvatskih žrtava, Svetog Nikole i Don Frane Bulića) od br. 7 - 150 i bb. Solinske omladine (Solinske mladeži) od br. 1 - 60, Marusinac od br. 1 - 95 i bb, Put Vukšića od br. 2 - 24, Put Stare Salone od br. 1 - 19, I radnički savjet od br. 10 - 53, Magistrala od br. 24 - 87 i bb

V izborna jedinica:

Solin - Sveti Kajo: ulice Nediljka Grubića (Dudini) od br. 2 - 92 i bb, Martina M. Grubića od br. 1 - 21, Martin Mikelić Stari od br. 3 - 108, Mirka Draškovića od br. 16 - 96 i bb. Magistrala od br. 80 - 163 uz potok od br. 1 - 57 i bb, Braće Boljet od br. 1 - 75 i bb

VI izborna jedinica:

Solin - srednja strana: ulice Put Gašpinih od br. 1 - 145 i bb, Put Tupinin od br. 2 - 37 i bb. Magistrala od br. 2 - 8 i bb, Brižine bb

VII izborna jedinica:

Solin - srednja strana: ulice Solinskog odreda (Kneza Trpimira) od br. 5 - 103 i bb, Ante Katića (Don Lovre Katića) od br. 2 - 128 i bb, Put Bubića (Bubići) od br. 4 - 94 i bb

VIII izborna jedinica:

Solin - srednja strana: ulice Put Karavane (Braće Radića, Ninčevići) od br. 3 - 130 i bb, Put Sesartića (Sesartići) od br. 1 - 127

IX izborna jedinica:

Solin - Rupotine: ulice Đurina Kava (Emanuela Vidovića i Livanjska) od br. 1 - 47 i bb, Solinskih žrtava (Ante Starčevića i Put Kule) od br. 2 - 217 i bb, Solinskog odreda (Kneza Trpimira) od br. 96 - 177 i bb, Put Karavane (Braće Radić) od br. 1 - 12, Kliški put (Livanjska) brojevi 31, 33 i bb, Glavičine br. 2, Braće Katića od br. 1 - 26 i bb, Put Voljaka br. 22 i bb

X izborna jedinica

Solin - Priko Vode: ulice Buljakova (Matoševa, Zoranićeva, Hektorovića, Držićeva, Luke Botića) od br. 1 - 179 i bb, Put Bašinih (Bašini) od br. 1 - 10 i bb, IX divizije (Marka Marulića) od br. 1 - 80 i bb

XI izborna jedinica:

Solin - Priko Vode: ulice Ivana Sansira (Petra Krešimira IV) od br. 3 - 130 i bb, Put Arapovca (Put mira i Dioklecijanova) od br. 2 - 106 i bb, Solinska neparni od broja 65 - 93, Kunčeva Greda od broja 5 - 17 i bb, Kralja Zvonimira brojevi 48, 50, 58, 60, 61, 66, 68 i 72, Magistrala brojevi 70, 74, 76, 78 i bb, III dalmatinske udarne brigade (Vladimira Čerine) brojevi 1, 3, 4, 6 i 7, Ljubinci bb, Meterize broj 471, 472, Bilice bb, Dračevac I, II i bb".

U Gradu Makarska u I izbornoj jedinici treba dodati riječ "Bratuš".

XI izborna jedinica treba glasiti:

"Gornji Tučepi, Čovići, Grubišići, Šarići dio Naselja Tućepi iznad JTC omeđen na zapadu granicom grada Makarska, a na jugu potokom Bunto".

XII izborna jedinica treba glasiti:

"Dio naselja Tučepi omeđen na istoku JTC i granicom grada Makarske, te na jugu do predjela Kamena".

XIII izborna jedinica treba glasiti:

"Kamena dio naselja Tučepi iznad JTC od potoka Bunta na sjeveru, stare ceste na istoku i granice s Naseljem Podgora uključujući zaoseoke Podstup i Šimići".

Grad Imotski

IV izborna jedinica treba glasiti:

"Imotski - Sjeverni dio ulice P. Vrdoljaka, Dinka Štambaka, Fra Rajmonda Rudeža, Andrije Šimića, Put Gaja, Put Vrdola, Put Bužano i Put Jezerca".

V izborna jedinica treba glasiti:

"lmotski - ulice Dr. Josipa Mladinova, Kneza Branimira, istoćni dio prolaza M. Pauta, Put crvenog jezera, Ulica Fra Virgilija Domića i Ulica hrvatskog proljeća".

VI izborna jedinica treba glasiti:

"lmotski - ulice Ante Starčevića, Kralja Tomislava, Jezeranska, I. G. Kovačića, Biskupa P. Vujčića, Put Glavine - zapadnidio, Biskupa Š. Milinovića - zapadni dio, Tina Ujevića - istočni dio, Put groblja, Teslin prolaz, Hasanagičin prolaz, Obrtnički prolaz, Vladimira Nazora - od crkve do ulaza u Modro jezero".

VII izborna jedinica treba glasiti:

"lmotski - ulice Šetalište Stjepana Radića, V. Nazora - od starog kolodvora do crkve, Kralja Zvonimira, Zagrebačka, Vinarski prolaz, Osječka, Prolaz Ivana Rendića, Tina Ujevića - istočni dio, Petra Vrdoljaka - južni dio, ispod Volta i naselje Brista".

VIII izborna jedinica treba glasiti:

"Imotski - ulice Bruna Bušića, Blajburška, Splitska, M. Gupca, Trg imotskih iseljenika, Biokovska, A. G. Matoša, Nikole Šubića Zrinskog, Hercegovačka, Put tržnice, Put Đirade, Biskupa Milinovića - istočni dio, Ivana Raosa".

IX izborna jedinica treba glasiti:

"Glavina Donja - zaseoci Gadžo, Čorluka, Ukraden, Brkan, Divić, Grabovac, Lasić, Martinović, Kukavica, Rašić, Sušić i Zdilar".

X izborna jedinica treba glasiti:

"Glavina Donja - zaseoci Brečić, Vujčić, Ačimović, Mršić, Lasić, Kadijević, Knežević, Kuzman, Adžija, Bašić, Kukavica, Grančić, Gudelj, Velaga, Mendeš, Pačić, Padrov, Pujić, Tadić i Vučković".

XI izborna jedinica treba glasiti:

"Vinjani Gornji - zaseoci Aračić, Delipetar, Đerek, Janjiš, Jelinić, Jović, Kukavica, Petrić, Vican i Nenadić".

XII izborna jedinica treba glasiti:

"Vinjani Gornji - zaseoci Đuzel, Galić, Juroš, Lončar, Tomasović, Šteko, Kutleša, Leko, Misir i Vidoš".

XIII izborna jedinica treba glasiti:

"MZ Glavina Gornja".

U članku 54. u Općini Podstrana u II izbornoj jedinici treba dodati riječi: "Žminjevača, Kopila i Gošanj".

U Općini Marina izborne jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Vrsine

II izborna jedinica:

Poljica, Najevi i Dograde

III izborna jedinica:

Gustirna i Pozorac

IV izborna jedinica:

Vinovac, Mitlo, Rastovac I i Gornji Sevid

V izborna jedinica:

Blizna Gornja, Blizna Donja i Rastovac II

VI izborna jedinica:

Marina - Jamine, Centar, Mala vrata i Svince

VII izborna jedinica:

Marina - Prališće, Dobročevo, Vrpoljac, Bilo, Sura Kosa, Kod škole, Raskrižje, Gomilica, Kod kave, Vinišće - Dubrave, Kopači, Voluja, Greben, Milasi, Bašići i Podglavicom, Sevid Donji

VIII izborna jedinica:

Vinišće - Viniščka Vala, Zagrada, Pavići, Kupinice i Brdine".

U Općini Seget izborie jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Bristivica - osim zaseoka Anterići

II izborna jedinica:

Ljubitovica - osim zaseoka Alajbezi

III izborna jedinica:

Prapatnica, Ljubitovica - zaseok Alajbezi, Seget Gornji - Muštrići, Gornji i Donji Tomaši, Bristivica - Anterići

IV izborna jedinica:

Seget, Vranjica, Seget Gornji - kod doma i zaseok Šimići

V izborna jedinica:

Seget Donji - Sudaneli, Gornji Fošal, Novi Put, Grgići, Konavine, Betanija, Dom bana Jelačića, Hotel Jadran, Seget Donji, Šetnica, Hrvatskih žrtava, Šuntići, Emeri, Gulišije, Ivičići, Pavkovići, Medići, Poljičani, Vrh Drage i Dujmovići

VI izborna jedinica:

Seget Donji - Ulica hrvatskih žrtava

VII izborna jedinica:

Seget Donji - ulice Petra Krešimira, Gornja vrata, Selo, Jakova Rotonda, Don Petra Špike, Industrijski prilaz, Školski prilaz, Težačka, Škrape, Zadružni put, Poljana

VIII izborna jedinica:

Seget Donji - Balancane, Rimski put, Put Vlaške, Ledbir, Spiriština, Put Gospe od Sniga, Kraji i Raskrižje".

U Općini Podgora izborne jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Podgora - Porat (od granice s naseljem Tučepi do puta za spomenik), Jakići

II izborna jedinica:

Podgora - Brusje (od puta za spomenik do puta Vukovača)

III izborna jedinica:

Podgora - Mrkušići i Gornja Podgora (od puta Vukovača do Biokovske ulice)

IV izborna jedinica:

Podgora - Kaštel (od Biokovske ulice do Velikog brda uključujući i zonu6)

V izborna jedinica:

Podgora - Čaklje (od Velikog brda do granice mjesta Drašnice uključujući zaseoke Miličići, Jakići, i Vrulja)

VI izborna jedinica:

Drašnice

VII izborna jedinica

Igrane - Dio naselja od priključne ceste za JTC te ulice Čuvalo do Male ceste prema jugu i izlaz na more istočno od Uljare

VIII izborna jedinica:

Igrane - Gornje Igrane (zapadno od priključne ceste za JTC) te ulice Čuvalo do mora zapadno od Uljare i naselje Gornje Igrane".

U Općini Brela izborne jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Goranja Brela

II izborna jedinica:

Brela - Loznica (od hotela Berulija do pristaništa u Solinama).

III izborna jedinica:

Brela - Soline (od pristaništa u Solinama do komercijalne zone Dugi Rat).

IV izborna jedinica:

Brela - Podgrače (od Kuka do trafostanice uključujući Donji Kričak).

V izborna jedinica:

Brela - Zelići (od Stomarice do crkve Sv. Stjepana).

VI izborna jedinica:

Brela - Šćit (od trafostanice do Stomarice uključujući zaselak Šošići).

VII izborna jedinica:

Brela - Jakiruša (od crkve Sv. Stjepana do granice naselja Brdo uključujući zaseoke Ivanci i Novaci).

VIII izborna jedinica:

Brela - Podrače."

U Općini Donji Muć u nazivu Općine treba brisati riječ "Donji".

U Općini Zagvozd izborne jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Zagvozd - Svagušići, Stapići, Sušići, Tomičići, Kurtovići, Buljubašići - Piplice.

II izborna jedinica:

Zagvozd - Kristići, Sulići, Čaglje, Donji Katušići, Šuvari, Brnasi, Brzice, Mucići, Drlje, Gornji Buljubašići, Milići, Radići i Pilići.

III izborna jedinica:

Zagvozd - Guče, Mlikotići, Prodani i Pužići.

IV izborna jedinica:

Zagvozd - Čaglji Gornji, Mušurići, Alagići i Bartulović.

V izborna jedinica:

Zagvozd - Rakići

VI izborna jedinica:

Krstatice i Hrašćane Gornje

VII izborna jedinica:

Župa Donja, Župa Srednja i Biokovsko Selo

VIII izborna jedinica:

Rastovac".

U Općini Lovreč izborne jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Lovreč - Dubrava, Kula i Gornji Bekavci.

II izborna jedinica:

Lovreč - Nikolići, Mrnjavci, P. Staje i Rupčići.

III izborna jedinica:

Lovreč - Katići, Donji Bekavci, Ivanovići, Čaljkušići, Nosići i Jelići.

IV izborna jedinica:

Lovreč - Centar, Milinovići, Šimunovići i Bošnjaci.

V izborna jedinica:

Medovdolac

VI izborna jedinica:

Dobrinče

VII izborna jedinica:

Studenci - Centar, Kovačevići, Bekavci, Musinci, Glavica, Šakići, Udovičići, Batalići, Miljkovače, Gujići, Vrdoje, Pržići, Jurubašići, Kašn Okrajak, Dujmovići.

VIII izborna jedinica:

Studenci - Dvorine, Prke, Vužići, Jurčevići, Podgradina, Bilići, Podgrada, Vukovići, Kaštići, Marasi"

U Općini Cista Provo izborne jedinice od V do VII trebaju glasiti:

"V izborna jedinica:

Svib - Bodružići, Brdari, Galići, Čipčići, Kajtazli.

VI izborna jedinica:

Svib - Čondić, Čelar i Vuletići.

VII izborna jedinica:

Aržano - Bilići, Brekala, Miljci, Pišteleci, Lončari, Lozići, Dujmovići, Jovići, Kotarci, Ledići, Leke i Lipotići.

VIII izborna jedinica:

Aržano - Bilići, Budići, Čondići, Jurčevići, Lučići, Knezovići, Ljubičići i Perkovići."

XVIII. ŽUPANIJA ISTARSKA

U članku 55. u VI izbornoj jedinici treba dodati riječi: "MZ Mate Balota".

U VII izbornoj jedinici treba dodati riječi: "MZ Joakim Rakovac".

U članku 56. u Gradu Buje u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "S. Sebastijan i F. de Anicis" trebaju stajati riječi: "S. Sebastian i E. de Amicis".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "P. Budući, D. Malzzini, G. Car Ducci, D. Aligiteri" trebaju stajati riječi: "P. Buducin, G. Mazzini, G. Carducci, D. Alighieri".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Momijanska" treba stajati riječ "Momjanska" i dodati riječi: "Koparska ulica".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Š. Brijeg" trebaju stajati riječi: "Školski Brijeg", a riječ "Koparska" treba brisati.

U VIII izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Krasica".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Galdanija" treba stajati riječ: "Kaldanija".

Iza Grada Buje treba stajati Grad Buzet s izbornim jedinicama od I do XIII.

"Grad Buzet

I izborna jedinica:

Buzet - Centar: Ulica II istarske brigade, naselje Goričica (bez bivšeg trga E. Kardelja)

II izborna jedinica:

Buzet - sjever: ulica Riječka, Sportska i A. Cerovca - Tonića.

III izborna jedinica:

Buzet - jug: Trg fontana Verona, naselje Verona i ulice: A. Vivode, F. Flega i Sancina, 1. maja, Stjepana Konzula te bivši trg E. Kardelja.

IV izborna jedinica:

Buzet - Stari Grad

V izborna jedinica:

Sveti Ivan - naselja Korenika, Sveti Ivan, Selca, Strana, Cunj, te sjeverna ulica.

VI izborna jedinica:

Sveti Martin - naselja Sveti Martin, Krbavčići, Počekaji, Franečići i Baraka.

VII izborna jedinica:

Veli Mlun - Juričići - naselja Juričići, Marinci, Pengari, Podkuk, Podrebar, Sveti Donat, Veli Mlun, Mali Mlun i Mala Huba.

VIlI izborna jedinica:

Štrpelj - naselja Štrpelj, Baredine, Črnica, Salež, Seljaci, Perci, Škuljari, Ugrini i Kajini.

IX izborna jedinica:

Hum - naselje Ročko Polje, Benčići, Blatna Vas, Brnobići, Duričići, Erkovčići, Forčići, Kotli, Kras i Hum.

X izborna jedinica:

Roč - naselja Roč, Čiritež, Gornja Nubla, Kompanj, Krkuž, Stanica Roč, Rim i Sušići.

XI izborna jedinica:

Krušvari - naselja Krušvari, Juradi, Kosoriga, Martinci, Račice, Rimnjak, Račićki Brijeg, Prodani i Peničići.

XII izborna jedinica:

Vrh - naselja Barušići, Klarići, Marčenegla, Medveje, Negnar, Paladini, Ščulci i Vrh.

XIII izborna jedinica:

Sovinjak - naselja Bartolići, Krti, Sovinjak, Praćana, Sirotići, Sovinjska Brda, Sovinjsko Polje i Senj.

U Gradu Rovinju u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Grisija" treba stajati riječ: "Grisia".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "S. Tchiurco, Stube Driovie, G. Palijaga, Driovie" trebaju stajati riječi: "S. Chiurco, Stube Driovier, G. Paliaga, Driovier".

U III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Gordana, A Zlijani, E. Ia. Delvescovo, Vijenac Lorenzzeto" trebaju stajati riječi: "V. Gortana, A. Zuliani, L. i A. del Vescovo, Vijenac Lorenzetto".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Sotolatina i Trg V. Iskastua" trebaju stajati riječi: "Sottolatina i Trg V. Iskastva".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "M. Zeloto, Prolaz, Spongija i Dom umirovljenika G. Pervolis" trebaju stajati riječi: "M. Zelco, Prolaz G. F. Spongia i Dom umirovljenika G. Pregolis".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "T. Quarantto" treba stajati riječ: "T. Quarantotto".

U IX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Velbruna ll" trebaju stajati riječi: "Valbruna II".

U XI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Cademikja, Glamanovo i Laco Secio" trebaju stajati riječi: "Cademia, Lamanovo i Laco Sercio".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Matuhanci i Puntini" trebaju stajati riječi: "Matohanci i Putini".

U članku 57. u Općini Žminj u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Tomšići" treba stajati riječ: "Tomišići".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Grićini i Kinekli" trebaju stajati riječi: "Gržini i Kinkeli".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Baštijanići i Badediji" trebaju stajati riječi: "Baštijančići i Vadediji".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Domijanići i Tenkovići" trebaju stajati riječi: "Domjanići i Tanković".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Krinčari" treba stajati riječ: "Krničari".

U Općini Kanfanar u VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Dobravci" treba stajati riječ: "Dubravci".

U Općini Brtonigla u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Grobica i Balentići" trebaju stajati riječi: "Grobice i Valentići".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Katunari, Pisini" trebaju stajati riječi: "Katunari Pisini".

U Općini Novigrad u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "J. Milavac" trebaju stajati riječi: "J. Milovac".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "G. Pavretta, P. Budici, I. Rongo" trebaju stajati riječi: "G. Favretta, P. Budicin i l. M. Ronjgov".

U Općini Umag u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Matija Ilina, M. Mugija, D. Alighijeri i A. Gransci" trebaju stajati riječi: "Marija i Lina, M. Muggia, D. Alighieri i A. Gramsci".

U II izbornoj jedinici umjesto riječi: "O. Žakinja" trebaju stajati riječi: "O. Zakinja".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "G. Martunizzi" trebaju stajati riječi: "G. Martinuzzi".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "A. Medića i Braće Demtić" trebaju stajati riječi: "A Medica i Braće Denić".

U Općini Raša u IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Milan Golj" trebaju stajati riječi: "Milana Golja".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi "Trapan" treba stajati riječ "Krapan".

U Općini Kršan u I izbornoj jedinici umjesto riječi: "Krašin" treba stajatiriječ: "Kršan".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Čepić, Polje, Purgarija, Zlatka" trebaju stajati riječi: "Čepić Polje, Purgarija Čepić, Zlatka Čepić".

U Općini Bale u VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Krmelj" treba stajati riječ: "Krmed".

XIX. ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

U članku 58. u X izbornoj jedinici iza riječi: "Kučište" treba stajati "MZ", umjesto riječi: "Potonje" treba stajati riječ: "Potomje", riječi: "Pelješka župa" treba brisati i dodati riječi: "Viganj, Nakovanj, Duba Pelješka, Kuna Pelješka".

U XI izbornoj jedinici na početku teksta treba stajati "MZ".

U XII izbornoj jedinici ispred riječi: "Mokošica" treba stajati "MZ".

Izborne jedinice od XIII do XIX trebaju glasiti:

XIII izborna jedinica:

"MZ Gruž - zapadni dio prema istoku do Ulice Padre Perice, prema sjeveroistoku do uključivo Sustjepanski, Augusta Matoša, Tina Ujevića, S. S. Kranjčevića, Hodiljske, Trnovičke, Viške i Franca Prešerna".

XIV izborna jedinica:

"MZ Lapad, Koločep, Lopud, Suđurađ i Šipanjska Luka".

XV izborna jedinica:

"MZ Montovjerna - zapadni dio prema istoku do ulica: Hutovske i Kneza Branimira, dijela Ulice Gabra Rajčevića do uključujući Banjsku ulicu".

XVI izborna jedinica:

"Dio MZ Gruž koji nije obuhvaćen XIII izbornom jedinicom, dio MZ Montovjerna koji nije obuhvaćen XV izbornom jedinicom i zapadni dio MZ Pile-kono prema istoku do ulica: Šumecke, Kamenarske, Srebrenske, dijela ulica A. Hebranga, Ivana Matijaševića, Anice Bošković uključujući ulice Kuparsku i Od Graca".

XVII izborna jedinica:

"MZ Grad i dio MZ Pile-kona koja nije obuhvaćena XVI izbornom jedinicom".

XVIII izborna jedinica:

"MZ Ploče - Iza grada, Komolac i dio MZ Župa Dubrovačka i to ulice: Bratitovo, Drgle-Lopatina, Donji Brgat, Kod crkve, Peranovići, Sutvara, Za Žarkovicom, Zakucanovac, Aniš, Bijelići, Bujići, Ćorići, Grbavac, Lapačine, Makoše, Martinovići, Radovina, Vardari, Donja Čibeča, Dubac, Đurići, Gorica, Gornja Čihača, Kaluža, Malo Brdo, Mišići, Ponor i Rudina".

XIX izborna jedinica:

"Dio MZ Župa Dubrovačka koji nije obuhvaćen XVIII izbornom jedinicom".

U članku 59. - Grad Dubrovnik u II izbornoj jedinici treba dodati riječi: "I ulice navedene u izbornoj jedinici I".

U IX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Frana Prešerna" trebaju stajati riječi: "Franca Prešerna".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Marvinjac" treba stajati riječ: "Mravinca".

U članku 60. u Općini Kula Norinska izborne jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Krvavac II

II izborna jedinica:

Krvavac - Gornje Selo

III izborna jedinica:

Krvavac - Donje Selo

IV izborna jedinica:

Kula Norinska

V izborna jedinica:

Desne

VI izborna jedinica:

Nova Sela - Borovci

VII izborna jedinica:

Momići

VIII izborna jedinica:

Podrujnica".

U Općini Pojezerje izborne jedinice od I do VIII trebaju glasiti:

"I izborna jedinica:

Klačina

II izborna jedinica:

Seoci

III izborna jedinica:

Otrići

IV izborna jedinica:

Rep - Pisak

V izborna jedinica:

Mali Prolog - Mracir

VI izborna jedinica:

Kobiljača

VII izborna jedinica:

Koratići

VIII izborna jedinica:

Pozla Gora".

U Općini Orebić III izborna jedinica treba glasiti:

"Naselje: Trpanj (osim istočnog dijela koji obuhvaća predjele: Dekovići, Selo i Žalo").

Iza Općine Vela Luka treba stajati Općina Lastovo sa izbornim jedinicama od I do VIII.

"Općina Lastovo

I izborna jedinica:

Zaklopatica, Sv. Marin,

II izborna jedinica:

Pjevor, Gornji Pjevor i Glavat,

III izborna jedinica:

Sv. Lucija i Pod Kaštel,

IV izborna jedinica:

Ravanac, Luža i Donja Luka,

V izborna jedinica:

Srednja Banda,

VI izborna jedinica:

Donja Banda, Skrivena Luka,

VII izborna jedinica:

Ubli i Sušac.

VIII izborna jedinica:

Panadur i Dragovoda".

XX. ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

U članku 61. u I izbornoj jedinici iza riječi: "Dragoslavec" treba brisati zarez, umjesto riječi: "Romađe" treba stajati riječ "Robadje", a umjesto riječi: "Željezna" treba stajati riječ "Železna".

U XX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Travnik od kbr. 11 - 69" trebaju stajati riječi: "Travnik od kbr. 11 - 39".

U članku 62. - Grad Čakovec u I izbornoj jedinici iza riječi "Travnik" treba biti zarez.

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Mihovljani" treba stajati riječ "Mihovljan".

U VII izbornoj jedinici iza riječi: "Kranjčevića" treba dodati riječ: "Kalnička".

U IX izbornoj jedinici umjesto riječi: "Šandrovec" treba stajati riječ: "Šandorovec".

U članku 63. u Općini Donji Kraljevec u IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Palinovec od kbr 1 - 277" trebaju stajati riječi: "Palinovec od kbr. 1 - 177".

U VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Vinogradska" treba stajati riječ: "Vinogradarska".

U Općini Goričan u II izbornoj jedinici treba dodati riječ: "Komparija".

U Općini Kotoriba u VII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Žabulja" treba stajati riječ: "Žbulja", a umjesto riječi: "Hunajdija" treba stajati riječi: "Hunjadija".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Miholjac" treba stajati riječ: "Mihaljevac".

U Općini Mala Subotica u IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Stelec" treba stajati riječ: "Strelec".

U Općini Mursko Središće u VI izbornoj jedinici u trećem retku treba brisati riječ: "Brežna", a iza riječi: "Hlapčina od" treba stajati "kbr".

U Općini Nedelišće u III izbornoj jedinici umjesto riječi: "Kalović" treba stajati riječ: "Karlović".

U Općini Podturen u VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Gršića" treba stajati riječ: "Grščića".

U VIII izbornoj jedinici umjesto brojeva: "186 - 221" trebaju stajati brojevi "188 - 221".

U Općini Sveti Juraj na Bregu u V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Franovec" treba stajati riječ: "Frkanovec".

U Općini Vratišinec u V izbornoj jedinici umjesto brojeva "1 - 185", trebaju stajati brojevi "1 - 187".

XXI. GRAD ZAGREB

U članku 64. u II izbornoj jedinici iza riječi: "Zeleni Brijeg" stavlja se zarez i dodaju riječi: "MZ Moravče", umjesto riječi "Šašinovec" trebaju stajati riječi: "Šašinove - Šija Vrh".

U IV izbornoj jedinici umjesto riječi: "MZ Hresnički Gaj" trebaju stajati riječi: "MZ Resnički Gaj", umjesto riječi: "Ivanja Reka - Ivan Benko" trebaju stajati riječi: "Ivanja Reka".

U V izbornoj jedinici umjesto riječi: "Maksimirska Naselja" trebaju stajati riječi: "Maksimirska naselja".

U VI izbornoj jedinici umjesto riječi: "Markuševac" treba stajati riječ: "Markuševec".

U VIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Bukovlje Bistransko" trebaju stajati riječi: "Bukovje Bistransko".

U IX izbornoj jedinici treba brisati riječi: "Žitarka, Lučko".

U XI izbornoj jedinici iza riječi: "Rakarje" stavlja se zarez i dodaju riječi: "MZ Kosnica", umjesto riječi: "Ruče" trebaju stajati riječi: "Ruča-Suša", umjesto riječi "Poljana Čička" trebaju stajati riječi: "Čička Poljana", umjesto riječi: "Kobilić" treba stajati riječ: "Kobilići".

U XIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Jakuševac, Mičevac" trebaju stajati riječi: "Jakuševec, Mičevec".

U XIV izbornoj jedinici umjesto riječi: "Krešo Dakić-Trnsko"' trebaju stajati riječi: "Kreško Rakić - Trnsko".

U XVII izbornoj jedinici riječi: "Orešje, Bestovje, Novaki, Rakitje" treba brisati.

U XVIII izbornoj jedinici umjesto riječi: "Perjavica" trebaju stajati riječi: "Perjavica - Borčec".

U XIX izbornoj jedinici iza riječi: "Žitnjak" treba staviti zarez i dodati riječ: "Petruševec".

U XXIX izbornoj jedinici riječ: "Petrova" treba brisati i dodati riječi: "MZ Matko Laginja".

Klasa: 015-01/92-01/05

Zagreb, 14. siječnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.