Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 15.01.1993 Ispravak Odluke o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Nakon izvršnog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreškau Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992. koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 90 od 30. prosinca 1992., Klasa: 142-13/92-01/4808, Urbroj: 342-99-01/92-14, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992.

U točki 1. umjesto riječi "("Narodne novine", broj 88/92)" trebaju stajati riječi "("Narodne novine", broj 88A/92)".

Klasa: 140-13/93-02/287

Urbroj: 314-99-01/93

Zagreb, 13. siječnja 1993.

Direktor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Stjepan Brčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.