Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1993 Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 4. stavka 5. Zakona o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", broj 53/91), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijene osobne iskaznice

I.

Za izdanu osobnu iskaznicu građanin plaća naknadu u iznosu od 1800 HRD.

II.

Sredstva od naknade za izdane osobne iskaznice knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca osobnih iskaznica te za podmirenje ostalih troškova u svezi s izdavanjem osobnih iskaznica.

III.

Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice ("Narodne novine", broj 73/92).

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 511-01-43-32073/1-92.

Zagreb, 11. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.