Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1993 Obvezatne upute OŽ-OLS-IX- glasovanje prognanika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92 i 1/93) i članka 29. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" br. 90/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE OŽ - OLS-IX - GLASOVANJE PROGNANIKA

Izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i članova predstavničkih tijela lokalne samouprave

1. Županijska izborna komisija će u dogovoru s Uredom za prognanike i povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za određeno područje odrediti sjedišta onih općinskih i gradskih izbornih komisija koje su u nemogućnosti obavljati rad u područjima i mjestima za koja su određene.

2. Općinske, odnosno gradske izborne komisije i izborne komisije kotareva s posebnim samoupravnim položajem odredit će biračka mjesta i za njih imenovati biračke odbore za prognanike sa svog područja, vodeći računa o tome gdje se nalaze veće skupine prognanika kao i o ravnomjernom teritorijalnom rasporedu biračkih mjesta.

3. Prognanici će na izborima 7. veljače 1993. godine glasovati za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u izbornim jedinicama u kojima imaju prebivalište, a ne za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na području kojeg se nalazi biračko mjesto na kojem će glasovati.

4. Glasovanje prognanika za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske, te za izbore članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave provest će se na istim biračkim mjestima i pred istim biračkim odborima.

Klasa: 013-01/92-01/08

Urbroj: 56605/93-59

Zagreb, 11 siječnja 1993.

Predsjednik

Milan Vuković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.