Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 08.01.1993 Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 3. stavka 3. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92. i 78/92.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. siječnja 1993., donio je

ODLUKU

o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti

I.

Koeficijenti za utvrđivanje plaće sucima i drugim nositeljima pravosudnih dužnosti, određuju se u slijedećim vrijednostima:

1. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 7,0

2. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6,0

3. Javni tužitelj Republike Hrvatske 6,8

4. Zamjenik javnog tužitelja Republike Hrvatske 5,9

5. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske 6,7

6. Zamjenik javnog pravobranitelja Republike Hrvatske 5,8

7. Predsjednik Upravnog odbora Republike Hrvatske 6,7

8. Sudac Upravnog suda Republike Hrvatske 5,8

9. Predsjednik Privrednog suda Republike Hrvatske 6.7

10. Sudac Privrednog suda Republike Hrvatske 5,8

11. Predsjednik okružnog suda 5,2 - 5,8

12. Predsjednik Okružnog suda u Zagrebu 6,0

13. Sudac okružnog suda 4,9 - 5,2

14. Okružni javni tužitelj 5,5 - 5,8

15. Okružni javni tužitelj u Okružnom javnom tužiteljstvu Zagreb 6,0

16. Zamjenik okružnog javnog tužitelja 4,9 - 5,2

17. Predsjednik vojnog suda 5,5 - 6,0

18. Sudac vojnog suda 5,2 - 5,5

19. Vojni tužitelj 5,5

20. Zamjenik vojnog tužitelja 5,2 - 5,5

21. Predsjednik okružnog privrednog suda 4,7 - 5,2

22. Sudac okružnog privrednog suda 4,7 - 4,9

23. Predsjednik općinskog suda 5,0

24. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu 5,8

25. Sudac općinskog suda 4,5

26. Općinski javni tužitelj 4,7 - 5,0

27. Zamjenik općinskog javnog tužitelja 4,4

Sucima i drugim nositeljima pravosudnih dužnosti kojima je koeficijent utvrđen u rasponu, Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora odredit će pripadajući koeficijent na prijedlog ministra pravosuđa i uprave.

Koeficijent utvrđen za nositelja pravosudnih dužnosti u skladu sa stavkom 1. i 2. ove točke, povećava se za 0,2:

- zamjeniku predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

- određenom zamjeniku predsjednika suda,

- predsjedniku odjela u sudu,

- rukovoditelju odjela u javnom tužiteljstvu,

- rukovoditelj odjela u javnom pravobraniteljstvu.

II.

Mjesečna plaća sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju objavljuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 7. stavkom 2. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 76/92. - pročišćeni tekst).

Iznos plaće utvrđen primjenom odredbe stavka 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu rada, a najviše do 20%.

III.

Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova prijevoza radi posjeta obitelji od koje žive odvojeno, do četiri putovanja mjesečno.

Pravo iz stavka 1. ove točke ostvaruje se podnošenjem obrazloženog osobnog zahtjeva i traje najdulje šest mjeseci od dana stupanja na dužnost.

IV.

Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnica, troškova noćenja i troškova prijevoza) odgovarajućom primjenom odredaba članka 14. do 18. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske.

Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju pravo naknade troškova prijevoza na posao i s posla i na naknadu troškova prehrane za vrijeme posla, primjenom odgovarajućih propisa.

V.

Ostala primanja iz radnog odnosa suci i nositelji drugih pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke ostvaruju na način i uz uvjete propisane za djelatnike u tijelima u kojima objavljuju dužnost.

VI.

Rješenje o utvrđivanju prava iz točke II. i III. ove Odluke donosi nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Provedba ostalih odredbi ove Odluke u djelokrugu je ovlaštene osobe koja provodi tijelo iz točke I. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 120-01/92-01/03

Zagreb, 5. siječnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>