Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 08.01.1993 Obvezatne upute OŽ - OLS-IV - o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 22/92, 27/92. i 1/93) te članka 29. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" broj 90/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

OŽ - OLS-IV -

o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

1. Izbori za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave provodit će se na istim biračkim mjestima i pred istim biračkim odborima koje imenuju općinske izborne komisije odnosno gradske izborne komisije (članak 32. alineja 2. i 3. i članak 33. alineja 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave).

2. Isti birački odbor neposredno će provoditi glasovanje za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela općina, gradova i županija, što znači da će na svakom biračkom mjestu biti pet glasačkih kutija:

- jedna glasačka kutija za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

- dvije glasačke kutije za izbor članova županijske skupštine (jedna za izbor člana koji se bira pojedinačno u izbornoj jedinici a druga za izbor članova na temelju kandidatskih lista);

- dvije glasačke kutije za izbor članova općinskog odnosno gradskog vijeća (jedna za izbor člana koji se bira pojedinačno u izbornoj jedinici a druga za izbor članova na temelju kandidatskih lista).

3. Birački odbor mora na propisanom obrascu u zakonskom roku sastaviti zapisnik o radu biračkog odbora i to:

- za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

- za izbor člana županijske skupštine (za pojedinačnog kandidata);

- za izbor članova županijske skupštine (za liste kandidata);

- za izbor člana općinskog odnosno gradskog vijeća (za pojedinačnog kandidata);

- za izbor članova općinskog odnosno gradskog vijeća (za liste kandidata).

4. Zapisnik o radu birački odbor mora predati:

- za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske županijskoj izbornoj komisiji;

- za izbor članova županijske skupštine (za pojedinačnog kandidata i za liste) općinskoj odnosno gradskoj izbornoj komisiji;

- za izbor članova općinskih odnosno gradskih vijeća (za pojedinačnog kandidata i za liste kandidata) općinskoj odnosno gradskoj izbornoj komisiji.

5. Točke 2, 3. i 4. ovih Obvezatnih uputa ne odnose se u cijelosti na izbore u Gradu Zagrebu.

Birački odbori u Gradu Zagrebu provodit će glasovanje za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove Skupštine grada Zagreba, što znači da će u Gradu Zagrebu na svakom biračkom mjestu biti tri glasačke kutije:

- jedna glasačka kutija za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

- dvije glasačke kutije za izbor članova gradske skupštine (jedna za izbor člana koji se bira pojedinačno u izbornoj jedinici a druga za izbor članova na temelju kandidatskih lista).

6. Birački odbori na području Grada Zagreba moraju sastaviti zapisnik o radu biračkih odbora i to:

- za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

- za izbor člana gradske skupštine (za pojedinačnog kandidata);

- za izbor članova gradske skupštine (za liste kandidata).

7. Zapisnik o radu birački odbori u Zagrebu moraju predati Izbornoj komisiji Grada Zagreba.

Klasa: 013-01/92-01/08

Urbroj: 56605/92-32

Zagreb, 6. siječnja 1993.

Predsjednik

Milan Vuković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.