Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 07.01.1993 Obvezatne upute - III - Kandidiranje za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 27/92 i 1/93), Izborna komisija Republike Hrvatske, donosi

OBVEZATNE UPUTE

- III -

Kandidiranje za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

1. Pripreme i provođenje izbora za zastupnike u županijski dom Sabora Republike Hrvatske, koji će se održati dana 7. veljače 1993. godine, obavljat će se isključivo na obrascima propisanim Obvezatnim uputama o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (OŽ-I.)

2. Obvezatne upute iz točke 1. s oznakama, nazivima i sadržajem obrazaca objavljeni su u "Narodnim novinama", broj 2/92.

Obrasci se mogu nabaviti u prodavaonicama "Narodnih novina" :

- prodavaonica Bjelovar I, Ulica Petra Preradovića 9.

- prodavaonica Bjelovar II, Ulica Petra Preradovića 3,

- prodavaonica Čakovec, Ulica J. J. Strossmayera 8,

- prodavaonica Đurđevac, Ulica Đure Basarićeka 10,

- prodavaonica Garešnica, Šetalište braće Kazić 7,

- prodavaonica Karlovac, Ulica Stjepana Radića 15,

- prodavaonica Koprivnica, Zrinjski trg 3,

- prodavaonica Krk, Stjepana Radića bb,

- prodavaonica Makarska, Omladinska 15,

- prodavaonica Novska, Trg L. I. Oriovčanina 14,

- prodavaonica Osijek, Trg Lava Mirskog 2A,

- prodavaonica Poreč, Trg slobode 2,

- prodavaonica Požega, Ulica Dragutina Lermana 2,

- prodavaonica Pula, Ulica 1. maja 57,

- prodavaonica Rijeka, Ulica Matije Gupca, 5

- prodavaonica Slavonski Brod, Naselje Slavonija I/5,

- prodavaonica Split, Kralja Zvonimira 25,

- prodavaonica Šibenik, Stjepana Radića 49,

- prodavaonica Varaždin, Pavlinska ulica 3,

- prodavaonica Vinkovci, Ulica J. J. Strossmajera 2,

- prodavaonica Virje, Ulica Frana Lugarića 1,

- Knjižara Stjepan i Marija Radić, Zagreb, Ulica Nikole Jurišića 1 A

- prodavaonica Zagreb II, Trg hrvatskih velikana 15,

- prodavaonica Zagreb III, Avenija Vukovar 60,

- prodavaonica Zagreb IV, Trnjanska cesta 48,

- prodavaonica Zagreb V, Martićeva ulica 14A,

- veleprodaja Bjelovar, Ulica P. Preradovića 9,

- veleprodaja Dubrovnik, Ulica Iva Vojnovića 35a,

- skladište veleprodaje, Dubrovnik, Gruška obala 1,

- veleprodaja Karlovac, Smičiklasova ulica 16,

- veleprodaja Osijek, Vukovarska ulica 12,

- skladište veleprodaje, Osijek, Školska ulica 4,

- veleprodaja Poreč, Ulica Bože Milanovića 2,

- veleprodaja Rijeka, Dolac 9,

- skladište veleprodaje, Rijeka, Kukuljanovo bb.

- veleprodaja Sisak, Odranska ulica 2 - 4,

- veleprodaja Slavonski Brod, Naselje Slavonija I/5,

- veleprodaja Split, Rade Končara 51c,

- veleprodaja Šibenik, Naselje Krvavice - objekt A,

- veleprodaja Varaždin, Ulica Vilka Novaka bb,

- veleprodaja Zadar, Ulica Miroslava Krleže 1,

- veleprodaja Zagreb, Savski gaj XIII put bb,

i u sljedećim prodavaonicama:

- TP "Konkurent", Sinj, knjižara "Mladost" br. 21, Trg kralja Tomislava 3

- knjižara "Zora", Hvar,

- "Vanja" Privatno poduzeće, Lastovo,

- " Mig" knjižara i papirnica, Imotski, Kralja Zvonimira 12,

- "RM Prestige", Privatno poduzeće, Ploče, Gojka Ujdurovića 1,

- "Tisak" - podružnica, prodavaonica br. 6, Vis,

- "Goranin", Delnice, Supilova 33,

- "Trgocentar", prodavaonica 24, Zabok, M. Gupca 74,

- "Kum" privatna knjižara, Nova Gradiška, Gajeva 6,

- "Ljudevit" privatna knjižara, Nova Gradiška, Gajeva 27,

- "Ličke novine", knjižara, Gospić, Kaniška 8

- TP "Primorje" knjižara "V. Novaka", Senj, Potok 2,

- "Suk", privatna knjižara, Krapina, Gajev trg bb,

- "Strahinjćica", prodavaona 18, Krapina, Gajev trg 17,

- "Turkalj", knjižara i papirnica Ogulin, Ul. bana Jelačića 1,

- "Trgotren", Trgovačko poduzeće Ogulin, Augusta Šenoe 13/ 14,

- "lstarske knjižare", prodavaonica Pazin, 25. rujna 14,

- "Istarske knjižare", prodavaonica Buje, Trg maršala Tita 6,

- "Jadran", Buzet, Fontana bb,

- DP "Trgocentar" knjižara "Polet" - 8, Virovitica, Trg kralja Tomislava 1/2,

3. Ako je rok za poduzimanje pojedine izborne radnje u skladu sa zakonom određen na dane, u rok se ne uračunava dan u koji pada dogadaj od kojeg treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan.

Prijedlozi kandidata moraju prispjeti nadležnoj izbornoj komisiji do isteka dvanaestog dana od dana raspisa izbora.

4. Registrirane političke stranke predlažu kandidate za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Prijedlog potpisuje osoba koja prema statutu zastupa stranku ili osoba koju ona ovlasti. Ako je prijedlog potpisan od strane punomoćnika, ut prijedlog mora biti priložena pismena punomoć.

5. Birači mogu predložiti županijsku listu na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. Uz prijedlog je potrebno priložiti pravovaljano prikupljenih 500potpisa na obrascu OŽ-2.

Svaki birač može svojim potpisom podržati svamo jednu županijsku listu.

Prijedlog liste za Županijski dom Sabora Republike Hrvatske mogu svojim potpisom pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području županije u kojoj se predlaže lista.

6. Uz ime kandidata i njegovog zamjenika, može se u prijedlogu županijske liste označiti i titula koju kandidat ima i njome se koristi (npr. akademik, dr. mr, dr. med, prof, ing.).

Prilikom sastavljanja županijske liste i zbirne liste županijskih lista radi objavljivanja i stavljanja na glasačke listiće, izborna komisija koristit će podatke koji su navedeni u prijedlogu, a ne podatke iz očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature.

7. Političke stranke koje su predložile županijsku listu mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta odustati od županijske liste najkasnije u roku od 3 dana po isteku roka iz točke 3. ovih uputa, time da pismena obavijest mora pristići izbornoj komisiji u tom roku.

U istom roku mogu odustati i birači koji su predložili nezavisnu županijsku listu. Pismena obavijest o odustanku mora biti potpisana od svih birača koji su predložili listu. Odustanak jednog ili više kandidata i njihovih zamjenika s liste nije moguć nakon prihvaćanja liste. Takav odustanak neće se uvažiti i županijska lista ostaje pravovaljana s imenima svih objavljenih kandidata i njihovih zamjenika. Odustati ne može ni nositelj liste.

Klasa: 013-01/92-01/08

Urbroj : 56605/92-8

Zagreb, 5. siječnja 1993.

Predsjednik

Milan Vuković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.