Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 07.01.1993 Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 90 od 30. prosinca 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

U članku 6. - VI. ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA u gradu KOPRIVNICA treba brisati mjesta Koprivnički Bregi, Glogovac i Štaglinec. Iza općine pod rednim brojem 1. Koprivnički Ivanec treba stajati općina Koprivnički Bregi u čiji sastav ulaze mjesta: Jeduševac, Glogovac, Štaglinec i Koprivnički Bregi. U općini pod rednim brojem 7. Novigrad Podravski mjesto Jeduševac treba brisati.

Klasa: 015-01/92-01/03

Zagreb, 4. siječnja 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.