Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Zakon o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-108/1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima

Članak 1.

U Zakonu o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 18. stavku 1. riječi: "1.500 dinara" i "450.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "500.000 hrvatskih dinara" i "15.000.000 hrvatskih dinara".

U stavku 3. riječi: "300 dinara" i "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 hrvatskih dinara" i "1.000.000 hrvatskih dinara".

Članak 2.

U članku 22. stavku 2. riječi; "8.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "300.000 hrvatskih dinara".

U stavku 3. riječi: "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "15.000 hrvatskih dinara".

Članak 3.

U članku 27. stavku 2. riječi:.4.500 dinara" i "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "150.000 hrvatskih dinara" i "15.000 hrvatskih dinara".

Članak 4.

U članku 59. stavku 2. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima:"1.000.000 hrvatskih dinara".

Članak 5.

U članku 82. riječi: "2.500 dinara, i "4.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara" i "150.000 hrvatskih dinara".

Članak 6.

U članku 97. stavku 1. riječi: "450 đinara" zamjenuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 7.

U članku 98. stavku 3. riječi: "250 dinara" i "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 hrvatskih dinara" i "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 8.

U članku 135. stavku 3. riječi: "15.000 dinara" i "1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "500.000 hrvatskih dinara" i "50.000 hrvatskih dinara".

Članak 9.

U članku 136. riječi: "450 dinara" zamjenjuju se riječima: "15.000 hrvatskih dinara":

Članak 10.

U članku 147. stavku 2. riječi: "1.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "50.000 hrvatskih dinara"

Članak 11.

U cijelom tekstu Zakona riječi: "učinilac", "državni organ", "organ", "radnik", "budžet", "štampa", "organizacija udruženog rada i druga samoupravna organizacija i zajednica", "stepen", "saopćenje", "saopćiti", "javno tužilaštvo", "javni tužilac", "organ unutrašnjih poslova", "dostižan", u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "počinitelj". "državna tijela", "tijelo". "djelatnik", "proračun". "tisak", "poduzeće i druga pravna osoba", "stupanj", "priopćenje", "priopćiti", "javno tužiteljstvo", "javni tužitelj", "organ unutarnjih poslova", "dostupan", u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o privrednim prijestupima.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-03/92-01/02

Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v: r.