Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o imenovanju Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Konferencije za europsku sigurnost i suradnju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju elanka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 35. Poslovnilta Zastupničhog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. prosinca 1992., donio je

ODLUKU

o imenovanju Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Konferencije za europsku sigurnost i suradnju

I.

Za članove Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Konferencije za europsku sigurnost i suradnju imenuju se:

Dr. ŽARKO DOMLJAN, šef Delegacije

BOŽIDAR PETRAČ

Dr. ZLATKO KRAMARIC

II.

Za tajnika Delegacije Sabora Republike Hrvatske imenuje se MILOVAN PETKOVIĆ, šef Kabineta potpredsjednika Sabora

Klasa: 021-03/92-01/07

Zagreb. 30. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

PredsjednikZastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.