Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Uštava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka. 6. Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju ("Narodne novine", br. 84/92.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. prošinca 1992., donio je

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

I.

Predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju je po svom položaju potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarska pitanja.

II.

Za članove Upravnog odbora imenuju se

SLAVKO CANJUGA

GORANKO FIŽULIC

ANTON KOVAČEV

DR. KRUNISLAV OLUJIĆ

SLAVKO MEŠTROVIĆ

DR. FRANJO KAJFEŽ, ministar industrije. brodogradnje i energetike

MR. JOSIP JURAS, ministar rada i socijalne skrbi

III

Član Upravnog odbora je po svom položaju predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

Klasa: 119-02/92-01/11

Zagreb, 30. prosinca 1992

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.