Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. prosinca 1992. godine donio je

ODLUKU

o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine

I.

U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banhe Hrvatske za I. tromjesečje 1993. godine, utvrđuje se opća kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 101.108.688.000.- hrvatskih dinara.

II.

Opća kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća visinu opće kvote i visinu namjenskih kvota koje su bile utvrđene za IV. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 106.108.688.000. - hrvatskih dinara.

Opća kvota iz stavka 1. ove točke Odluke. smanjit će se do 31. ožujka 1993. godine za sve banke u iznosu od 5,000.000.000.- hrvatskih dinara i to u tri mjesečna iznosa, tako da knjigovodstveno stanje opće kvote iznosi kako slijedi:

- na dan 31. siječnja 1993. - 104.458.888.000.- hrvatskih dinara; ,

- na dan 28. veljače 1993. - 102.808.688.000.- hrvatskih dinara; i

- na dan 31. ožujka 1993. - 101.108.688.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, kod Narodne banke Hrvatske do iznosa utvrđenih u točki II. ove Odluke; a na način i uz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita ("Narodne novine". broj 90/92.).

Banke su dužne uskladiti korištenje kredita iz točke II. ove Odluke po osnovi proizvodnje ratarskih kultura i sezonskih zaliha i rezervi poljoprivrednih proizvoda, koje su koristile iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992. godine, s ugovoremm rokovima dospijeća.

Banke mogu koristiti kredite iz točke II. ove Odluke po osnovi obnove stanova, stambenih i gospodarskih objekata razrušenih ili oštećenih ratnim razaranjima i po osnovi unapređenja stočarstva i povećane proizvodnje stočne hrane, koje su koristile iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992. godine najdulje do 31. ožujka 1993. godine.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993. godine:

O.br. 85/92.

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

OPĆE KVOTE PO BANKAMA ZA I. TROMJESEČJE
1993. GODINE

                                    - u tisućama hrvatskih din -
____________________________________________________________________________________
BANKA                                  OPĆA KVOTA
                                31.01.93.    28.02.93.    31.03.93.
____________________________________________________________________________________
1. Bjelovarska banka d.d.
Bjelovar                            1.628.431    1.803.327    1.577.462 2. Međimurska banka d.d.
Čakovec                         1.294.964    1.270.874    1.245.648 3. Dubrovačka banka d.d.
Dubrovnik                            2.259.221    2.222.582    2.184.833 4. Karlovačka banka d.d.
Karlovac                            1.776.731    1.754.751    1.732.105 5. Podravska d.d.
Koprivnica                           1.227.760    1.207.388    1.186.398 6. Slavonska banka d.d. Osijek                    11.282.266   11.126.630   10.986.884
7. Istarska banka d.d..Pula                   2.285.950    2.243.011    2.198.771
8. Riječka banka d.d. Rijeka                  6.018.431    5.903.925    5.785.949
9. Samoborska banka d.d.
Samobor                         125.351 122.884 120.342
10. Sisačka banka d.d. Sisak                  1.091.082    1.073.532    1.055.450
11. Požeška banka d.d. Požega              916.462 898.341 879.671
12. Splitska banka d.d. Split                  6.416.439    6.300.484    6.181.016
13. Jadranska banka d.d. Šibenik                796.705 783.751 770.404
14. Varaždinska banka d.d.
Varaždin                            1.535.319    1.505.535    1.474.849
15. Vinkovačka banka d.d.
Vinkovci                            2.421.538    2.399.806    2.377.415
16. Vukovarska banka d.d.
Vukovar                         470.387 465.103 459.659
17. Istarska kreditna banka d.d.
Umag                              583.519 575.147 567.130
18. Dalmatinska banka d.d. Zadar                1.985.979    1.957.875    1.926.514
19. Zagrebačka banka d.d. Zagreb                28.139.282   27.644.331   27.134.381
20. Privredna banka d.d. Zagreb             23.857.279 23.331.888 22.996.637
21. Komercijalna banka d.d.
Zagreb                             253.553 248.845.    243.586
22. Županjska banka d.d. Županja                4.843.724    4.571.784    4.497.864
23. Ilirija banka d.d. Zagreb                  19.185     18.808     18.420
24. Croatia banka d.d.                     1.576.958    1.545.871    1.513.842
25. Trgovačka banka d.d. Zagreb             72.314     70.915, 69.473
26. Čakovečka banka d.d. Čakovec                111.923 109.994 108.067
27. Trgovačko-turistička banka
d.d. Split.                           208.724 204.465 20.077
28. Partner banka d.d.                 137.031 134.390 131.869
29. Promdei banka d.d. Zagreb              155.349 152.356 149.273
30. Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb                             111.607 109.455 107.237
31. Pomorska banka d.d. Split              267.082 281.543 275.836
32. Adria banka d.d.Rijeka                   344.042 337.398 330.552
33. Hrvatska gospodarska banka
d.d. Zagreb                           213.506 209.378 205.125
34. Hypobanka d.o.o. Zagreb                   175.034 171.793 168.454
35. Gospodarsko-kreditna banka
d.d. Zagreb                           83.343     81.800     80.210
36. Neretvansko gospodarska
banka d.d. Ploče                        172.217 169.028 165.743
__________________________________________________________________________________
UKUPNO                         104.458.688   102.808.688   101.108.688
__________________________________________________________________________________