Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 12. i članka 67. stavak 1. točke 7) i 8) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 1992. godine donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj sl/91 9/92.. 35/92. i 60/92.) u točki 3. podtočki 5) iza riječi "republičkih propisa" dodaje se zarez i riječi " te na sredstva kredita koji su dobiveni od Hrvatske kreditne banke za obnovu za namjenu obnove i razvitka pojedine regije ili djelatnosti odnosno objekta".

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 90/92.

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.