Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", broj 53/91.) i članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine". broj 53/91.) u svezi s člankom 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92.). Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 1992. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje da minimalni iznos osnivačkog uloga banke koja se osniva, u novčanam obliku, iznosi 2.500.000.000.- hrvatskih dinara.

II.

Na postupke izdavanja dozvola za osnivanje banaka započete do dana stupanja na snagu ove Odluke, a za koje su osnivači dostavili svu propisanu dokumentaciju, primjenjivat će se odredbe Odluke o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva koja je vrijedila u vrijeme započinjanja tih postupaka.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonde banke u osnivanju ("Narodne novine", br. 73/91.) i Odluke o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za mjesec prosinac 1992. godine ("Narodne novine"; br. 81/92.)

IV.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 93/92.

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.