Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 79. stavka 1. Zakona o deviznom poslovanju članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine" broj 53/91) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30.12.1992. donio je

ODLUKU

o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

I.

Domaće i strane osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske odnosno unositi u Republiku Hrvatsku efektivne dinare do svote od 100.000.- hrvatskih dinara po osobi.

Domaće i strane osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske odnosno unositi u Republiku Hrvatsku postojeće novčanice u apoenima od 10, 25, 100, 500, 1.000 i 2.000 hrvatskih dinara.

II.

U pograničnom prometu (dvovlasničkom i malograničnom) dvovlasnici mogu svakodnevno unositi u Republiku Hrvatsku i iznositi iz Republike Hrvatske efektivne dinare do svote od 8.000 hrvatskih dinara, a ostali korisnici isprava u malograničnom prometu - efektivne dinare do svote od 16.000 hrvatskih dinara mjesečno u apoenima iz točke I. ove odluke, ako medudržavnim sporazumom nije drugačije određeno.

III.

Ako je ulazak u određenu zemlju uvjetovan zamjenom dinara za odgovarajući iznos nacionalne valute a dinarski iznos iz točke I. i II. ove odluke nije dovoljan, građani Republike Hrvatske mogu iznositi i iznos hrvatskih dinara veći od iznosa utvrđenih u točki I. i II. ove odluke, ali ne veći od iznosa hrvatskih dinara koji je potreban za zamjenu u određenu nacionalnu valutu.

IV.

Radnici koji rade u vagon-restoranima i bifeima u vlakovima hrvatskih željeznica i brodovima u međunarodnom prometu mogu iznositi i unositi u Republiku Hrvatsku efektivne dinare što ih naplate od domaćih i stranih osoba na teritoriji Republike Hrvatske za prodanu domaću robu (živežne namirnice, osvježavajuća i alkoholna pića, deserte, cigarete i dr.) u tim restoranima i bifeima

V.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vatiti Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih dinara u putničkom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 55/91).

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 96/92.

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.