Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za spašavanje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

Na temelju člana 16. alineja 4. Zakona o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine". br. 22/92), Upravni odbor Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za spašavanje

1. Donose se tehnička pravila o izmjenama i dopunama tehničkih pravila za gradnju pomorskih brodova. Dio 18 - Sredstva za spašavanje. (ID br. 2/92)

2. Tehnička pravila iz točke 1. ove odluke sastavnim su dijelom ove odluke, a objavljuju se u posebnom izdanju Hrvatskog registra brodova.

3. Ove odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 3008/16-1

Split, 18. studenoga 1992:

V. d. direktora

Igor Vidović, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.