Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 67. stavka 1, točke 11.) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 1992. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

U Odluci o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91. i 18/92.) točka I. zamjenjuje se novom točkom I.; koja glasi:

I.

Narodna banka Hrvatske na reeskontne kredite iz primarne emisije i na sva druga potraživanja obračunava i naplaćuje kamate po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske. ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. Izuzetno od stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske na lombardne kredite iz primarne emisije obračunava i naplaćuje kamate po eshontnoj stopi koja je 5% veća od eskontne stope Narodne banke Hrvatske".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 89/92.

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr: Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.